Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul.Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 368-07-89
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia stopnia II na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze (MSG) trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Łączna liczba godzin zajęć wynosi, co najmniej 800 godzin (120 punktów ECTS), w tym 300 godzin (42,5 pkt ECTS) realizuje się według określonych standardów nauczania. Studenci zdobywają wszechstronną wiedzę w dziedzinie ekonomii, w tym zwłaszcza w teorii i praktyce ekonomii międzynarodowej. Zapoznają się również z prawem międzynarodowym oraz naukami o zarządzaniu, a zwłaszcza zarządzaniem w skali międzynarodowej. Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich instytucjach, przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej utrzymujących stosunki gospodarcze z zagranicą, a także w korporacjach i organizacjach międzynarodowych oraz do prowadzenia biznesu w skali międzynarodowej na własny rachunek. Absolwent II stopnia studiów kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze otrzymuje tytuł zawodowy magistra.

Na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na studiach II stopnia - istnieją następujące specjalności:

- Biznes międzynarodowy
- Międzynarodowa gospodarka przestrzenna
- Rynki europejskie
- Zarządzanie projektami europejskimi.

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Od kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia
- świadectwo dojrzałości w oryginale i jego kserokopia
- oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem,
- ankieta osobowa studenta
- cztery fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie UE we Wrocławiu

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Budynek A1 I p.
Kierownik dziekanatu studiów stacjonarnych
tel. 071 36 80 900
Godziny otwarcia

* Poniedziałek: od 11.00 do 13.00
* Wtorek: od 11.00 do 13.00
* Czwartek: od 11.00 do 13.00
* Piątek: od 11.00 do 13.00
* W środę dziekanat jest nieczynny

Dyżur telefoniczny codziennie w godzinach od 8.00 do 10.00 oraz od 13.00 do 15.00.

Budynek A1 I p.
Kierownik dziekanatu studiów niestacjonarnych

tel. (71) 36-80-152; (71) 36-72-867
fax: (71) 36-80-912
krystyna.szewczyk@ue.wroc.pl
dyżur: pn