Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul.Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 368-07-89
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Rachunkowość i finanse studia dla kandydatów na głównego księgowego

Kategoria: Finanse i rachunkowość

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Opis kierunku

AAzwiń
Cele i charakterystyka studiów

Studia podyplomowe uprawniają do ubiegania się o certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (certyfikat księgowy) bez konieczności zdawania egzaminu państwowego (o ile spełniony jest warunek 3-letniej praktyki w księgowości) oraz przygotowują do egzaminu na głównego księgowego osoby posiadające kilkuletnią praktykę w pionach finansowo księgowych oraz posiadające podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków.
Studia umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu rachunkowości, prawa, strategii podatkowej, sprawozdawczości finansowej, analizy finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i wielu innych zagadnień przedstawionych w programie studiów, co niewątpliwie ułatwi i usprawni pracę w komórkach finansowo-księgowych.
Adresaci

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych zarówno ekonomicznych jak i nieekonomicznych, pragnących zostać Głównymi Księgowymi oraz osób ubiegających się o certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia
- formularz zgłoszeniowy załącznik 1
- oświadczenie o pokryciu kosztów załącznik 2 lub 3
2 zdjęcia (37mm x 45mm)
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
- kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
- dowód wpłaty wpisowego (jeżeli jest wymagane)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Termin zakończenia rekrutacji: 2012-10-19

Opłaty

AAzwiń
3800 PLN (płatne w dwóch ratach semestralnych po 1900.00 zł. na konto: 34 1090 1997 0000 0005 2800 0070 (BZ WBK SA) z dopiskiem "KFiR - główny księgowy". Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na cztery raty)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra
Dziekanat studiów stacjonarnych
tel. (075) 75 38 294
e-mail: dziekanat@ae.jgora.pl