Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul.Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 368-07-89
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Wydział: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

Dziekant/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat studiów stacjonarnych
Budynek A1 pok. 127
Tel.71 38 60 148
E-mail: dz-ie@ue.wroc.pl

Dziekanat studiów niestacjonarnych
Budynek A1 pok. 129
Tel.71 36 80 149
E-mail:dz-iez@ue.wroc.pl