Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul.Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 368-07-89
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Controlling wspomagany komputerowo

Kategoria: Audyt

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Cele i charakterystyka studiów

Celem Studiów jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych controllera z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

Program Studiów zawiera szereg praktycznych przedmiotów realizowanych w formie:
warsztatów komputerowych (>>>>>85% zajęć <<<<)
zajęć audytoryjnych

Adresaci

Studia kierowane są do pracowników działów controllingu, finansów, rachunkowości finansowej i zarządczej, kadry kierowniczej przedsiębiorstw, osób odpowiedzialnych za wdrożenie controllingu w przedsiębiorstwie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia
- formularz zgłoszeniowy załącznik 1
- oświadczenie o pokryciu kosztów załącznik 2 lub 3
2 zdjęcia (37mm x 45mm)
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
- kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
- dowód wpłaty wpisowego (jeżeli jest wymagane)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Termin zakończenia rekrutacji: 2012-09-30

Opłaty

AAzwiń
4850 PLN (możliwa płatność w IV ratach (pierwsza rata płatna przed I semestrem))

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat studiów stacjonarnych
Budynek A1 pok. 127
Tel.71 38 60 148
E-mail: dz-ie@ue.wroc.pl

Dziekanat studiów niestacjonarnych
Budynek A1 pok. 129
Tel.71 36 80 149
E-mail:dz-iez@ue.wroc.pl