Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul.Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 368-07-89
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Cele i charakterystyka studiów

Zapoznanie słuchaczy z problemami projektowania, budowy i stosowania systemów zarządzania jakością w aspekcie techniczno-technologicznym i ekonomicznym ze szczególnym uwzględnieniem norm serii ISO 9000 oraz przygotowanie uczestników studium do wdrażania tych norm do praktyki jak również przygotowanie słuchaczy do stosowania w swoich przedsiębiorstwach skutecznego narzędzia wspomagającego zarządzanie jakością, a mianowicie rachunku kosztów jakości włączonego w system controllingu. Posiadanie certyfikatu serii PN-EN ISO 9001:2001 jest już w wielu przypadkach podstawowym warunkiem korzystnego eksportu na jednolity rynek Unii Europejskiej i ułatwia ekspansję rodzimych produktów na rynki światowe.

Adresaci

Kadra kierownicza przedsiębiorstw oraz osoby bezpośrednio odpowiedzialne za projektowanie, dokumentowanie, wdrażanie oraz funkcjonowanie systemu zarządzania jakością na podstawie norm ISO serii 9000.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia
- formularz zgłoszeniowy załącznik 1
- oświadczenie o pokryciu kosztów załącznik 2 lub 3
2 zdjęcia (37mm x 45mm)
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
- kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
- dowód wpłaty wpisowego (jeżeli jest wymagane)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Termin zakończenia rekrutacji: 2012-09-15

Opłaty

AAzwiń
5100 PLN (płatne w II ratach przed rozpoczęciem każdego semestru)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat studiów stacjonarnych
Budynek A1 pok. 127
Tel.71 38 60 148
E-mail: dz-ie@ue.wroc.pl

Dziekanat studiów niestacjonarnych
Budynek A1 pok. 129
Tel.71 36 80 149
E-mail:dz-iez@ue.wroc.pl