Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni

ul.Opata Hackiego 8 - 10, 81-213 Gdynia
woj.pomorskie
tel. 58 623 - 09 - 22
fax. (058) 623-09-22

Kierunek: Pedagogika - studia licencjackie

Wydział: Pedagogika

Opis kierunku

AAzwiń
- Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
- Edukacja elementarna i nauczanie języka angielskiego
- Edukacja elementarna i oligofrenopedagogika
- Edukacja elementarna i logopedia
- Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe
- Praca socjalna
- Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z promocją zdrowia
- Resocjalizacja
- Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ip@pwsh.edu.pl