Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni

ul.Opata Hackiego 8 - 10, 81-213 Gdynia
woj.pomorskie
tel. 58 623 - 09 - 22
fax. (058) 623-09-22

Kierunek: Ochrona dóbr kultury

Kategoria: Kulturoznawstwo

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Kulturoznawstwo

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
if@pwsh.edu.pl