Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

ul.Olchowa 8, 20-355 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 744-21-13, (081) 531-85-56
fax. (81) 463-17-30

Kierunek: Ratownictwo medyczne - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
*** UWAGA istotna informacja dla kandydatów!!! ***

*** Trzyletnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku ratownictwo medyczne realizowane przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Lublinie, nadają uprawnienia absolwentom do zatrudnienia w charakterze ratownika medycznego, natomiast prowadzenie ratownictwa medycznego przez inne uczelnie jako specjalności, ale na innych kierunkach studiów nie będzie dawało odpowiednich uprawnień dlatego też, jeżeli chcesz uzyskać uprawnienia do pracy w zawodzie ratownika medycznego, wybierz Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Lublinie. ***

Ratownik Medyczny udziela szybkiej i sprawnej pomocy o charakterze ratowniczym. W stanach nagłych zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach. Stosuje środki ochrony osobistej, ratownictwa technicznego i medycznego. Szybkie i trafne działania decydują tu o zachowaniu, przywróceniu i podtrzymaniu podstawowych funkcji życiowych człowieka. Przygotowane standardy nauczania i moduły przedmiotowe stanowią o zakresie wiedzy ogólnej i zawodowej ratownika.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Przewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów według kolejności zgłoszeń i wpłaty wpisowego. Kandydatami na studia licencjackie mogą być absolwenci szkół posiadający świadectwo maturalne. Planuje się przyjąć na studia stacjonarne (dzienne) 50 osób i na studia niestacjonarne (zaoczne) 80 osób.

Wymagane dokumenty:

- formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www Uczelni;
- świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis;
- zaświadczenie lekarskie od lekarza ogólnego;
- 4 fotografie legitymacyjne;
- umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni (umowę można podpisać i złożyć w każdym czasie, ale do dnia zakończenia rekrutacji) bądź ze strony Uczelni tutaj dla studiów stacjonarnych lub tutaj dla studiów niestacjonarnych;
- ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%;
- dowód bezzwrotnej opłaty wpisowego - opłatę wpisowego należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, tel. (0-81) 531-85-56, od poniedziałki do piątku w godzinach 8 - 16. Termin składania dokumentów rozpoczyna się 15 maja 2012r i trwa do końca września 2012r.

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne:

- miesięcznie 540zł
- semestralnie 2600zł
- rocznie 5000zł

Studia niestacjonarne:

- miesięcznie 540zł
- semestralnie 2600zł
- rocznie 5000zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Obrońców Pokoju 2 (pokój 100)
20-030 Lublin
tel. 081 531 85 56
fax 081 463 17 30