Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

ul.Olchowa 8, 20-355 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 744-21-13, (081) 531-85-56
fax. (81) 463-17-30

Kierunek: Taniec przez internet

Kategoria: Kulturoznawstwo

Czas trwania (semestry): 4

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów: szkół, placówek animacji kultury, ośrodków tanecznych, estradowych, edukacyjnych, a także dla tych wszystkich absolwentów studiów, którzy pragną zdobyć umiejętności taneczne oraz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu poszczególnych rodzajów tańca oraz technik tanecznych. Studia te pozwolą rozwinąć nie tylko swoja pasję, ale wyposażą absolwentów w cenne kwalifikacje zawodowe tak obecnie pożądane w edukacji tanecznej.

Program kształcenia

* Pedagogika,
* Psychologia,
* Dydaktyka,
* Metodyka nauczania tańca,
* Emisja głosu,
* Teoria tańca, anatomia i biomechanika człowieka,
* Wiedza o tańcu,
* Wiedza o sztuce, muzyce, teatrze i literaturze,
* Podstawy sztuki aktorskiej,
* Techniki taneczne,
* Kompozycja tańca,
* Rytmika,
* Podstawy tańca klasycznego,
* Taniec narodowy i ludowy,
* Psychoterapia tańcem i ruchem,
* Choreografia,
* Technika tańca współczesnego,
* Taniec nowoczesny,
* Taniec towarzyski.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci składają następujące dokumenty:

* wypełniony formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www Uczelni;
* odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich);
* umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni (umowę można podpisać i złożyć w każdym czasie, ale do dnia zakończenia rekrutacji) lub ze strony www Uczelni;
* 3 zdjęcia legitymacyjne;
* ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%;
* dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów, opłatę wpisowego należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia otrzymania decyzji (pocztą) o przyjęciu na studia;

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, od poniedziałki do piątku w godzinach 8 - 16, tel. (0-81) 531-85-56. Termin składania dokumentów rozpoczyna się 15 maja 2012r. i trwa do końca września 2012.

Opłaty

AAzwiń
Czesne wynosi odpowiednio:
- opłata jednorazowa za rok 2100 zł
-I semestr - 1100zł
-II semestr - 1100zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Obrońców Pokoju 2 (pokój 100)
20-030 Lublin
tel. 081 531 85 56
fax 081 463 17 30