Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

ul.Olchowa 8, 20-355 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 744-21-13, (081) 531-85-56
fax. (81) 463-17-30

Kierunek: Pedagogika zdrowia i profilatyka społeczna - 3 semestralne wspomagane przez Internet

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3

Opis kierunku

AAzwiń
Cele studiów

Zdobycie wiedzy z zakresu pedagogiki zdrowia, profilaktyki i promocji zdrowia, umiejętności diagnozowania potrzeb społecznych w obszarze zdrowia, umiejętności w konstruowaniu programów profilaktycznych, prowadzenie działań edukacyjnych promujących zdrowie w placówkach oświatowych oraz służby zdrowia.

Adresat studiów

Nauczyciele, wychowawcy, pracownicy placówek oświatowych, służby zdrowia, pomocy społecznej, ośrodków zajmujących się profilaktyką i promocja zdrowia, koordynatorów programów prozdrowotnych obejmujących wszystkie grupy społeczne.

Kwalifikacje

Program obejmuje trzy semestry, 350 godzin w tym praktyka (liczba godzin studiów odpowiada 350 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny) dwa semestry realizowane przez Internet jeden semestr metodą tradycyjną (zjazdy sobotnio-niedzielne).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni zostają kandydaci, którzy dostarczą:

wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
3 zdjęcia legitymacyjne;
ksero dowodu osobistego;
dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

W przypadku uzyskania możliwości zrefundowania kosztów studiów przez różne instytucje samorządowe, gospodarcze i terytorialne lub resortowe i społeczne w danym regionie, należy przedłożyć stosowny dokument.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, od poniedziałki do piątku w godzinach 8 - 16, tel. (0-81) 531-85-56. Termin składania dokumentów rozpoczyna się 15 maja 2012r i trwa do końca września 2012r.

Opłaty

AAzwiń
Czesne wynosi odpowiednio:
I i II semestr - 1100zł
III semestr - 900 zł
opłata jednorazowa - 2900zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Obrońców Pokoju 2 (pokój 100)
20-030 Lublin
tel. 081 531 85 56
fax 081 463 17 30