Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

ul.Olchowa 8, 20-355 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 744-21-13, (081) 531-85-56
fax. (81) 463-17-30

Kierunek: Diagnoza i terapia pedagogiczna - studia podyplomwe 3 semestralne wspomagane przez internet

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3

Opis kierunku

AAzwiń
Cele studiów

Przekazanie wiedzy z zakresu psychopedagogicznych podstaw diagnozy i terapii trudności w uczeniu się, zachowaniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zapoznanie metodami wspierania rozwoju psychospołecznego dziecka. Zdobycie umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się oraz umiejętności podejmowania odpowiednich działań.

Adresat studiów

Absolwenci pedagogicznych uczelni zawodowych (licencjackich) i magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, pedagodzy szkolni, nauczyciele i wychowawcy, pracownicy ośrodków edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, osoby przygotowujące się do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych.

Kwalifikacje

Program obejmuje trzy semestry, 350 godzin w tym praktyka (liczba godzin studiów odpowiada 350 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny) dwa semestry realizowane przez Internet jeden semestr metodą tradycyjną (zjazdy sobotnio-niedzielne). Studia dają kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej na terenie przedszkola, szkoły, świetlicy terapeutycznej.

Metody kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Studenci otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Każdy student podczas trwania studiów ma zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot. Dzięki wykorzystaniu istniejących w sieci Internet narzędzi - stron WWW, e-mail, itp. - opiekun prowadzący przedmiot stymuluje proces dydaktyczny.

Prowadzący przedmiot pomaga studentowi w przyswojeniu materiału udzielając wyjaśnień, sprawdza postępy w nauce. Jest również osobą odpowiedzialną za kreatywne ustosunkowanie studenta do przekazywanych w ramach przedmiotu treści merytorycznych.

Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzamin składany jest na uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie sobotniego lub niedzielnego, kilkugodzinnego zjazdu egzaminacyjnego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunki przyjęcia

Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni zostają kandydaci, którzy dostarczą:

wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
3 zdjęcia legitymacyjne;
ksero dowodu osobistego;
dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

W przypadku uzyskania możliwości zrefundowania kosztów studiów przez różne instytucje samorządowe, gospodarcze i terytorialne lub resortowe i społeczne w danym regionie, należy przedłożyć stosowny dokument.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, od poniedziałki do piątku w godzinach 8 - 16, tel. (0-81) 531-85-56. Termin składania dokumentów rozpoczyna się 15 maja 2012r i trwa do końca września 2012r.

Opłaty

AAzwiń
Opłata jednorazowa wynosi 2900 zł
I i II semestr - 1100zł
III semestr - 900zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Obrońców Pokoju 2 (pokój 100)
20-030 Lublin
tel. 081 531 85 56
fax 081 463 17 30