Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

ul.Olchowa 8, 20-355 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 744-21-13, (081) 531-85-56
fax. (81) 463-17-30

Kierunek: Ratownictwo przedmedyczne przez internet

Kategoria: Pielęgniarstwo

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia adresowane są w szczególności do osób, które w związku z wykonywanymi zadaniami zawodowymi są zobowiązane do podejmowania działań ratujących ludzkie życie i zdrowie w sytuacjach zagrożeń oraz tych, którzy kandydują do objęcia stanowisk wiążących się z taką odpowiedzialnością, zatem m.in. do:

osób zainteresowanych pracą w strukturach ratowniczych, w tym organizowanych obecnie Centrach Powiadamiania Ratunkowego i Dyspozytorniach Pogotowia Ratunkowego;
pracowników wydziałów i centrów zarządzania kryzysowego;
funkcjonariuszy lub kandydatów do służb mundurowych (Policja, Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego);
kierowników oraz pracowników bhp szczególnie w tych zakładach, gdzie występuje zwiększone ryzyko wypadku w miejscu pracy;
osób pracujących w miejscach publicznych, gdzie występuje podwyższone ryzyko zdarzeń nagłych z uwagi na dużą ilość interesantów/klientów.

Studia są kierowane nie tylko do profesjonalistów doskonalących swoje umiejętności oraz przyszłych specjalistów w dziedzinie ratownictwa przedmedycznego, ale też do osób głęboko przekonanych, że w sytuacjach nagłych zagrożeń zawsze warto, a nawet trzeba poświęcać własny czas, wiedzę i zaangażowanie, niosąc nadzieję i pomoc poszkodowanym.

Uczestnicy studiów zdobędą nie tylko wiedzę jak postąpić w danej sytuacji zagrożenia, ale przede wszystkim dlaczego właśnie tak postępować, dzięki czemu podejmowane działania nie będą wyłącznie czynnościami mechanicznymi, ale przemyślanymi i uświadomionymi co do celu, efektu i ryzyka. Każdy z uczestników wzbogaci swą wiedzę ogólną, jak i w obszarze szczególnie go interesującym: osoby profesjonalnie związane z problematyką ratownictwa zapoznają się z najnowszymi wytycznymi i zaleceniami, co do algorytmów postępowania; osoby dbające o swój rozwój zawodowy lub planujące zmianę zawodu uzyskają nowe kompetencje.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci składają następujące dokumenty:

* wypełniony formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www Uczelni;
* odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich);
* umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni (umowę można podpisać i złożyć w każdym czasie, ale do dnia zakończenia rekrutacji) lub ze strony www Uczelni;
* 3 zdjęcia legitymacyjne;
* ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%;
* dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów, opłatę wpisowego należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia otrzymania decyzji (pocztą) o przyjęciu na studia;

W przypadku uzyskania możliwości zrefundowania kosztów studiów przez różne instytucje samorządowe, gospodarcze i terytorialne lub resortowe i społeczne w danym regionie, należy przedłożyć stosowny dokument.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dokumenty należy złożyć (można wysłać komplet dokumentów pocztą) w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin tel. 81 531 85 56 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, w soboty 8-14 tel. (0-81) 531-85-56. Termin składania dokumentów: 15maja 2012r. do końca września 2012r. Ilość miejsc ograniczona.

Opłaty

AAzwiń
Czesne wynosi odpowiednio:
- I semestr - 1300zł
- II semestr - 1300zł
- czesne opłata jednorazowa - 2400zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Obrońców Pokoju 2 (pokój 100)
20-030 Lublin
tel. 081 531 85 56
fax 081 463 17 30