Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

ul.Olchowa 8, 20-355 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 744-21-13, (081) 531-85-56
fax. (81) 463-17-30

Kierunek: Badania społeczne i rynkowe przez internet

Kategoria: Public Relations

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Podyplomowe Studia BADANIA SPOŁECZNE I RYNKOWE, utworzone w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie są skierowane do osób zainteresowanych obserwowaniem procesów zachodzących w społeczeństwie, ich badanie, analizowanie, przedstawianie wyników oraz opisywanie nastrojów występujących w grupach społecznych.

Studia te to:

-nauka o opinii publicznej,
-nauka pozyskiwania informacji o potencjalnych konsumentach, wyborcach, itp.
-nauka o metodach prowadzenia badań opinii publicznej i badań rynkowych,
-nauka analizy i interpretacji rozlicznych danych,
-nauka organizacji i funkcjonowania agencji badań rynkowych czy też agencji badania opinii publicznej,
-nauka psychologii zachowań nabywców,
-nauka wykorzystywania nowoczesnych technologii bo prowadzenia badań,

Zajęcia na studiach są w formie wykładów i ćwiczeń. Nauka trwa dwa semestry. Łącznie realizowanych jest 300 godzin zajęć dydaktycznych.ADRESAT STUDIÓW

Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych (magistrów, inżynierów, licencjatów) oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich o dowolnym kierunku studiów (w tym ostatnim przypadku warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest dostarczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych)

Absolwenci tej specjalizacji mogą być zatrudniani jako specjaliści w reklamie, marketingu czy też public relations, w firmach konsultingowych, jak i w administracji publicznej czy w ośrodkach badania opinii publicznej w zawodach:
- specjalista ds. badań rynkowych,
- specjalista ds. badań opinii publicznej,
- analityk rynku konsumentów,
- analityk nastrojów społecznych,
- project manager.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci składają następujące dokumenty:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www Uczelni;
- odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich);
- umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni (umowę można podpisać w każdym czasie, ale do dnia zakończenia rekrutacji) lub ze strony www Uczelni;
- 3 zdjęcia legitymacyjne;
- ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%;
- dowodu uiszczenia opłaty wpisowego;

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dokumenty należy złożyć (można wysłać komplet dokumentów pocztą) w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, w soboty 8-14 lub ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin tel. 81 531 85 56 . Termin składania dokumentów: 15 maja 2012r. do końca września 2012r. Ilość miejsc ograniczona.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty:

I semestr - 1100zł
II semestr - 1100zł
Opłata jednorazowa - 2100zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Obrońców Pokoju 2 (pokój 100)
20-030 Lublin
tel. 081 531 85 56
fax 081 463 17 30