Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

ul.al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. 71 347-35-61
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Techniki Relaksacyjne

Kategoria: Sport

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Doskonalenia Kadr

Opis kierunku

AAzwiń
Studia umożliwiają nauczycielom, trenerom, terapeutom i rodzicom, zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik relaksacyjnych.

Uczestnicy: Absolwenci studiów wyższych magisterskich i zawodowych.

Czas trwania: 350 godzin realizowanych w trzech semestrach - zajęcia odbywają się, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Formy zaliczenia:
- egzamin praktyczny z prowadzenia zajęć;
- egzamin dyplomowy (obrona pracy dyplomowej);
- zaliczenia z pozostałych przedmiotów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów. Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń (24 miejsca), rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty:
- karta zgłoszenia
- odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy
- kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za studia
- 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór ciągły.

Opłaty

AAzwiń
2.500 zł (przedpłata: 200zł i 2 raty).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat

mgr Jadwiga Dąbrowska-Szaflik
ul. Witelona 25a, pok. 013

tel./fax 71/347-31-85 (kursy instruktorskie)
tel. 71/347-31-75 (studia podyplomowe)
e-mail: cdk@awf.wroc.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek: nieczynne
wtorek - piątek - 9-14.00
sobota: 9.00-13.00