Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

ul.al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. 71 347-35-61
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pozyskiwanie środków finansowych na projekty sportowe i zarządzanie projektami sportowymi.

Kategoria: Sport

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Doskonalenia Kadr

Opis kierunku

AAzwiń
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Sports Project Management Group zapraszają na pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu Pozyskiwania środków finansowych na projekty sportowe i zarządzanie projektami sportowymi.

Proponujemy szereg profesjonalnie przygotowanych zajęć. Wszystko dopasowane do Twoich potrzeb, prowadzone przez doświadczonych praktyków w dziedzinie Zarządzania projektami i Zarządzania strategicznego w obszarze sportu. Nasi trenerzy pozyskali ponad 100 milionów złotych ze środków UE i innych instrumentów finansowych. Mają bogate doświadczenie w koordynacji projektów, w tym oficjalalnych projektów w ramach UEFA EURO 2012.
Niebawem rozpocznie się kolejny okres programowania Unii Europejskiej, w ramach którego będzie można otrzymać dofinansowanie wielu przedsięwzięć sportowych. Pamiętajcie jednak, że jeszcze w ramach obowiązującego jest szansa na pozyskanie środków.

Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć.

W trakcie studiów będziesz mógł wymienić poglądy z innymi osobami z branży sportowej, spotkasz wyjątkowych ludzi oraz osobiście porozmawiasz z wykładowcami. Poznasz odpowiedzi na wiele nurtujących Cię pytań oraz praktycznie zweryfikujesz swoje umiejętności.

Tylko na naszych studiach:

- weźmiesz udział w 168h interesujących i praktycznych zajęć,
- zajęcia organizowane są w małych grupach – maksymalnie 25 osób,
- zajęcia prowadzone są przez dwóch doświadczonych trenerów,
- nauczysz się jak zarządzać projektami, w tym imprezami sportowymi,
- dowiesz się jak pozyskać źródła finansowania projektów sportowych ze środków zewnętrznych,w tym z UE,
- zobaczysz jak analizować środowisko projektu oraz oceniać ryzyko,
- poznasz metody zarządzania finansami projektu,
- sprawdzisz swoje umiejętności komunikacyjne oraz zarządzania zespołem,
- nauczysz się jak oceniać i ewaluować projekt,
- ocenisz rolę wolontariatu sportowego,
- poznasz narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami,
- wybierzesz odpowiednią dla siebie metodykę zarządzania projektami.

Studia skierowane są do menadżerów wszystkich szczebli zarządzania oraz innych osób zainteresowanych pracą na rzecz klubów i innych organizacji sportowych. Celem studiów jest nabycie umiejętności z zakresu zarządzania projektami z uwzględnieniem specyfiki branży sportowej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów. Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- karta zgłoszenia
- odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy
- kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za studia
- 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór ciągły.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za całość studiów wynosi: 4900 zł, istnieje możliwość płatności w 2 ratach po 2600 zł. Szczegółowe informacje nt. płatności znajdują się w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

Wpłaty należy dokonać na nr rachunku bankowego – Kredyt Bank S.A. 27 1500 1793 1217 9006 7825 0000

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat

mgr Jadwiga Dąbrowska-Szaflik
ul. Witelona 25a, pok. 013

tel./fax 71/347-31-85 (kursy instruktorskie)
tel. 71/347-31-75 (studia podyplomowe)
e-mail: cdk@awf.wroc.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek: nieczynne
wtorek - piątek - 9-14.00
sobota: 9.00-13.00