Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

ul.Kopernika 17/19/21, 42-200 Częstochowa
woj.śląskie
tel. 034 365 58 02
fax. (034) 324-67-48

Opis uczelni

AAzwiń

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie od lat znajduje się w czołówce niebiznesowych uczelni niepublicznych w Polsce. Nasza społeczność akademicka to ponad 1600 studentów oraz ponad 100 pracowników naukowych i dydaktycznych zatrudnionych w uczelni od 1992 roku na stałe. Specjalizujemy się w kształceniu na kierunkach filologia (angielska, germańska, rosyjska) i pedagogika. Studia na poziomie licencjackim i magisterskim, prowadzimy w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Uczelnia dokłada wszelkich starań, by studenci, zdobywając najlepsze kwalifikacje, zostali wyposażeni w kompleksową wiedzę teoretyczną oraz znakomite instrumentarium praktyczne, które pozwolą im szybko i bezboleśnie odnaleźć się na rynku pracy. Niewątpliwy wpływ na jakość kształcenia ma prowadzenie zajęć w nielicznych grupach, co podnosi komfort pracy studentów i wykładowców.

Obecna pozycja WSL to efekt konsekwentnego inwestowania w rozwój pracowników naukowych, poziom dydaktyki, badania naukowe i wyposażenie. Dzięki licznym projektom badawczym z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania języków obcych, językoznawstwa, literatury anglojęzycznej i niemieckojęzycznej oraz pedagogiki, oferowane programy nauczania stoją na najwyższym poziomie. Natomiast cykliczne konferencje naukowe dotyczące kształcenia językowego gromadzą specjalistów z ośrodków akademickich zarówno z kraju, jak i zagranicy.

Jeżeli uważają Państwo, że studia to droga do wiedzy i kompetencji, to nasza uczelnia zagwarantuje Wam wysoki poziom kształcenia, atrakcyjne specjalności, pogodną atmosferę i świetne warunki studiowania. Podjęcie nauki w Wyższej Szkole Lingwistycznej to na pewno trafny wybór.

Życzymy więc wszystkim kandydatom, aby właśnie u nas spełniły się ich wyobrażenia o kształceniu na poziomie akademickim.

Dlaczego WSL?

AAzwiń

Ponieważ liczysz się Ty!

W WSL jesteś KIMŚ. Najważniejsze jest dla nas dobro studenta, jego przyszłość. Istniejemy dla studentów i dzięki nim. Rozwijamy się i zmieniamy się z nimi na lepsze. Corocznie poddajemy się ich ocenie w anonimowych ankietach. Słuchamy opinii, wyciągamy wnioski i wdrażamy je w życie. Oferujemy studia magisterskie na filologii oraz unikalną w skali kraju, pedagogikę z nauczaniem języka obcego, atrakcyjne programy studiów podyplomowych dla nauczycieli i tłumaczy. Mimo ciągłego, prężnego rozwoju - nie tracimy kameralnej, przyjaznej atmosfery, koniecznej do efektywnego studiowania. Dzięki temu nasi studenci osiągają sukcesy krajowe i międzynarodowe.

Ponieważ nam możesz zaufać!

Ufają nam profesorowie z uniwersytetów Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Kanady Hiszpanii oraz profesjonaliści z instytucji edukacyjnych z całego świata. WSL prowadzi autentyczną współpracę z kilkunastoma prestiżowymi ośrodkami w tych krajach, uczestniczy w programach Erasmus, realizuje projekty finansowane z EFS. Skutkuje ona nie tylko wymianą kadry i studentów, ale również wspólnymi programami naukowymi i dydaktycznymi. Ufają nam przedstawiciele środowisk lokalnych. Od lat aktywnie współpracujemy z nimi realizując lub współrealizując wiele projektów. Inicjujemy działania na rzecz społeczności Częstochowy i okolic, ale również wspieramy inicjatywy z całej Polski. W 2002 roku otrzymaliśmy akredytację PKA Ministerstwa Edukacji Narodowej, a w 2004 nagrodę Komisji Europejskiej.

Wyższa Szkoła LingwistycznaSzkoły wyższe

Ponieważ WSL to nowoczesna uczelnia, na miarę Twoich potrzeb!

Dysponujemy dwoma doskonale wyposażonymi budynkami z ogrodami w centrum miasta. Dla studentów specjalności nauczycielskich prowadzimy lingwistyczną szkołę praktyk. Posiadamy dwa nowoczesne laboratoria komputerowe, salę projekcji multimedialnych oraz dwa nowoczesne laboratoria do kształcenia tłumaczy symultanicznych. Biblioteka uczelni to kilkadziesiąt tysięcy filologiczno-pedagogicznych woluminów, w formie tradycyjnych książek i zbiorów elektronicznych, dostępnych na miejscu i przez Internet. Do dyspozycji naszych studentów oddaliśmy również 3 internetowe centra informacyjne.

Ponieważ rekomendują nas studenci i absolwenci!

Ponad 70% studentów WSL podjęło u nas studia z polecenia obecnego lub byłego studenta uczelni. Nasi absolwenci współpracują z nami i wracają do nas w celu doskonalenia umiejętności zawodowych na studiach podyplomowych i z powodów sentymentalnych podczas cyklicznych zjazdów absolwentów. WSL to oprócz edukacji na najwyższym poziomie również bogate i aktywne życie studenckie. To wszystko to dla nas powód do dumy i motywacja do jeszcze bardziej wytężonej pracy.

Ponieważ cenisz siłę intelektualną i prestiż uczelni!

WSL to wiodący ośrodek naukowo-dydaktyczny, zatrudniający ponad 100 pracowników naukowych i dydaktycznych. Nasze priorytety rozwojowe to kształcenie i badania naukowe w zakresie:

 • wczesnoszkolnej edukacji językowej,
 • technologii informatycznych w dydaktyce języków obcych,
 • szkoleń tłumaczy konferencyjnych - dysponujemy dwoma nowoczesnymi laboratoriami do kształcenia tłumaczy symultanicznych.

Od wielu lat WSL plasuje się w ścisłej czołówce uczelni prezentowanych w najpopularniejszych rankingach WPROST, RZECZPOSPOLITEJ I PERSPEKTYW. Dzięki doskonałemu zapleczu intelektualnemu, wysokiej ocenie, zarówno procesu kształcenia jak i szans kariery zawodowej absolwentów, Wyższa Szkoła Lingwistyczna od 3 lat utrzymuje status najlepszej, niebiznesowej szkoły niepaństwowej w południowej części naszego kraju.

Wyższa Szkoła LingwistycznaSzkoły wyższe

Ponieważ żyjesz w Unii Europejskiej!

WSL to 16 lat doświadczeń związanych z interdyscyplinarną edukacją w zakresie języków obcych, technologii informatycznych, autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej. Ich znajomość to konieczny warunek efektywnego działania w Europie. Od początku istnienia uczelni inwestowaliśmy w rozwój kadry akademickiej i badania naukowe. Ich efekty na bieżąco wykorzystujemy w nauczaniu. Nasze kierunki studiów to skuteczne połączenie teorii z praktyką.

Ponieważ wszyscy mogą napisać podobnie, tyle, że u nas to najszczersza prawda!

Życie studenckie

AAzwiń

Samorząd studentów

Samorząd studentów - jest obecny we wszystkich dziedzinach życia Uczelni. Przedstawiciele Samorządu wybierani są przez społeczność akademicką. Dlatego też jego podstawowym zadaniem jest reprezentacja interesów wszystkich studentów.

"Interesują nas sprawy dydaktyki i jakości kształcenia. Nasze pomysły i sugestie w zakresie życia studenckiego są uwzględniane przez władze uczelni i mają wpływ na jej kształtowanie. Dlatego też odczuwamy jedność i przynależność do naszej uczelni. Reprezentujemy środowisko akademickie przed różnymi władzami i instytucjami, zarówno w Częstochowie , w Polsce jak i za granicą.

Jesteśmy również zainteresowani głęboką integracją życia studenckiego z zewnętrznym otoczeniem. Z uwagi na to inicjujemy szereg przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i rozrywkowym. Świadomi, że studia to jedyny i niepowtarzalny okres w życiu o który należy zadbać by wydobyć z niego jak najwięcej" - Przewodniczący URSS

Koła naukowe

WSL wspiera również studenckie inicjatywy dotyczące działalności naukowej.
W Uczelni funkcjonują koła naukowe anglistów i germanistów oraz pedagogów, m.in.:

 • tłumaczeniowe
 • historyczne
 • kulturoznawcze
 • językoznawcze

Klub AZS

Dla każdego studenta

 • Możliwość uprawiania ulubionej dyscypliny sportu
 • Możliwość udziału w wielu imprezach sportowo-rekreacyjnych integrujących środowisko akademickie
 • Udział w światowym programie ISIC-AZS
 • Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - 24 h na dobę na całym świecie
 • 10 % zniżki na usługi w ośrodkach AZS (Wilkasy, Zieleniec, Gdańsk - Górki Zachodnie)
 • Informacja o ciekawych wydarzeniach w Internecie oraz prasie akademickiej (Akademicki Przegląd Sportowy)

Klub Uczelniany AZS-WSL Częstochowa

11.03.2000 roku uchwałą Zarządu Głównego AZS został powołany Klub Uczelniany AZS Wyższej Szkoły Lingwistycznej. Klub Uczelniany AZS działa w oparciu o statut zatwierdzony na zebraniu w dniu 1.03.2000 roku. Obecnie KU AZS WSL zrzesza 40 członków. Działalność programowa Klubu ma na celu propagowanie aktywnego trybu życia poprzez udział w zajęciach sekcji sportowych:

 • piłki siatkowej kobiet,
 • futsalu,
 • tenisa stołowego,
 • jeździectwa.

Galeria

zwiń