Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

ul.Kopernika 17/19/21, 42-200 Częstochowa
woj.śląskie
tel. 034 365 58 02
fax. (034) 324-67-48

Kierunek: Filologia angielska - studia magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
SPECJALIZACJE:

Studia stacjonarne (dzienne)

- Lingwistyka stosowana - tłumaczenie pisemne
- Amerykanistyka
- Multimedialny nauczyciel języka angielskiego
- Tłumaczenie konferencyjne
- Nauczyciel języka obcego
- Język obcy w biznesie - postawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości

Studia niestacjonarne (zaoczne)

- Lingwistyka stosowana - tłumaczenie pisemne
- Amerykanistyka
- Multimedialny nauczyciel języka angielskiego
- Tłumaczenie konferencyjne
- Nauczyciel języka obcego
- Język obcy w biznesie - postawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Filologia angielska i filologia germańska - studia drugiego stopnia - uzupełniające magisterskie

Kandydaci przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej tematu przyszłej pracy magisterskiej.

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są:

Absolwenci Wyższej Szkoły Lingwistycznej posiadający tytuł zawodowy licencjata,
Kandydaci posiadający tytuł zawodowy licencjata filologii odpowiedniej specjalności językowej innych uczelni z oceną co najmniej dobrą.

Opłaty

AAzwiń
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

1.lingwistyka stosowana tłumacz: stacjonarne 2800zł, niestacjonarne: 2400zł
2.lingwistyka stosowana tłumacz konferencyjny dwujęzyczny*: stacjonarne 3400zł, niestacjonarne: 3000z ł
3.lingwistyka stosowana tłumacz konferencyjny trójjęzyczny**: stacjonarne 3600zł
4.nauczyciel języka: stacjonarne 2800zł, niestacjonarne: 2400zł
5.język obcy w biznesie podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości: stacjonarne 2800zł, niestacjonarne: 2400zł

* dwujęzyczny język polski+język angielski lub język niemiecki;
** trójjęzyczny język polski+język angielski/niemiecki lub język niemiecki/angielski

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro rekrutacji:

ul. Kopernika 17/19/21 (II piętro)
42-200 Częstochowa
tel. +48 (34) 365 58 02, wew. 22 i 29.
e-mail: rekrutacja@wsl.edu.pl

Biuro rekrutacji czynne w godzinach:
poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00