Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

ul.Kopernika 17/19/21, 42-200 Częstochowa
woj.śląskie
tel. 034 365 58 02
fax. (034) 324-67-48

Kierunek: Filologia - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
SPECJALIZACJE:

Studia stacjonarne (dzienne)

- Lingwistyka stosowana - tłumaczenie
- Amerykanistyka
- Multimedialny nauczyciel języka angielskiego
- Tłumacz konferencyjny dwujęzyczny i trójjęzyczny
- Nauczyciel dwóch przedmiotów
- Język obcy w biznesie - postawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości

Studia niestacjonarne (zaoczne)

- Lingwistyka stosowana - tłumaczenie
- Amerykanistyka
- Multimedialny nauczyciel języka angielskiego
- Nauczyciel dwóch przedmiotów
- Język obcy w biznesie - postawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Filologia angielska i filologia germańska

Na studia pierwszego stopnia - licencjackie - kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników testu kompetencji językowej. Test leksykalno-gramatyczny obejmuje swoim zakresem materiał szkoły średniej.
Bez konieczności przystępowania do testu kompetencji, do wyczerpania wolnych miejsc, przyjmowani na studia są kandydaci posiadający jeden z poniższych dokumentów:

1) Studia pierwszego stopnia specjalność: filologia angielska
(1) "Nowa Matura":
(a) Zdany język angielski na poziomie rozszerzonym (wymagany wynik na świadectwie maturalnym powyżej 35%), lub
(b) Zdany język angielski na poziomie podstawowym (wymagany wynik na świadectwie maturalnym powyżej 80%)
(2) Certyfikat na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
(3) Potwierdzenie zdanego egzaminu wstępnego na odpowiedni kierunek filologiczny w innej uczelni wyższej,
(4) Udział w finale Olimpiady języka angielskiego.

2) Studia pierwszego stopnia specjalność: filologia germańska

(1) "Nowa Matura" zdany język niemiecki na poziomie podstawowym (wymagany wynik na świadectwie maturalnym powyżej 50%),
(2) Certyfikat na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
(3) Potwierdzenie zdanego egzaminu wstępnego na odpowiedni kierunek filologiczny w innej uczelni wyższej,
(4) Udział w finale Olimpiady języka niemieckiego.

Filologia rosyjska (język nauczany od początku) - studia pierwszego stopnia - licencjackie

Na studia pierwszego stopnia - licencjackie - kandydaci przyjmowani są po złożeniu kompletu dokumentów

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kandydaci przyjmowani są na studia w dniu złożenia dokumentów.

Kandydaci, którzy nie spełniają warunków kwalifikacyjnych przystępują do testów kompetencji językowej (Filologia - studia pierwszego stopnia) lub rozmowy kwalifikacyjnej (Filologia - studia drugiego stopnia).

Opłaty

AAzwiń
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJAT)

Pierwszy rok studiów: stacjonarne: 2800zł, niestacjonarne: 2100zł

Drugi i trzeci rok studiów specjalizacja:
1.nauczyciel języka i drugiego przedmiotu: stacjonarne 3000zł, niestacjonarne 2300zł
2.lingwistyka stosowana tłumacz: stacjonarne 2800zł, niestacjonarne 2200zł
3.lingwistyka stosowana tłumacz konferencyjny dwujęzyczny*: stacjonarne 3400zł
4.lingwistyka stosowana tłumacz konferencyjny trójjęzyczny**: stacjonarne 4000zł
5.język obcy w biznesie podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości: stacjonarne 2800zł, niestacjonarne 2200zł

* dwujęzyczny język polski+język angielski lub język niemiecki;
** trójjęzyczny język polski+język angielski/niemiecki lub język niemiecki/angielski

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro rekrutacji:

ul. Kopernika 17/19/21 (II piętro)
42-200 Częstochowa
tel. +48 (34) 365 58 02, wew. 22 i 29.
e-mail: rekrutacja@wsl.edu.pl

Biuro rekrutacji czynne w godzinach:
poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00