Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

ul.Kopernika 17/19/21, 42-200 Częstochowa
woj.śląskie
tel. 034 365 58 02
fax. (034) 324-67-48

Kierunek: Pedagogika - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
SPECJALNOŚCI:

Studia stacjonarne i niestacjonarne

- Pedagogika sportów rekreacyjnych
- Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
- Wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
- Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem języka angielskiego
- Wychowanie przedszkolne z logopedią szkolną
- Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną
- Resocjalizacja z terapią pedagogiczną
- Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką uzależnień
- Praca socjalna z doradztwem zawodowym
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
- Praca socjalna z profilaktyką uzależnień
- Praca socjalna z bezpieczeństwem i higieną pracy
- Praca socjalna z zarządzaniem technologią informacyjną i medialną
- Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
- Pedagogika pracy z bezpieczeństwem i higieną pracy
- Pedagogika pracy z zarządzaniem technologią informacyjną i medialną

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania wolnych miejsc.

Wymagane dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia (druk wewnętrzny Uczelni):
b) świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
c) świadectwo ukończenia szkoły średniej,
d) 4 fotografie (37 mm x 52 mm),
e) fotografię w formacie JPG 20 mm x 25 mm, rozdzielczość 300 dpi (na opisanej płycie CD- imię i nazwisko kandydata),
f) kserokopię dowodu osobistego (strony ze zdjęciem, numerem dowodu oraz adresem stałego zameldowania),
g) odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005 r. część A (odpis) i B (suplement) dyplomu dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia,

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania wolnych miejsc.

Opłaty

AAzwiń
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia stacjonarne 1900zł,
Studia niestacjonarne: 1600zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro rekrutacji:

ul. Kopernika 17/19/21 (II piętro)
42-200 Częstochowa
tel. +48 (34) 365 58 02, wew. 22 i 29.
e-mail: rekrutacja@wsl.edu.pl

Biuro rekrutacji czynne w godzinach:
poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00