Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

ul.Kopernika 17/19/21, 42-200 Częstochowa
woj.śląskie
tel. 034 365 58 02
fax. (034) 324-67-48

Kierunek: Dydaktyka języka polskiego jako obcego

Kategoria: Filologia polska

Czas trwania (semestry): 3

Opis kierunku

AAzwiń
Biorąc pod uwagę rosnące w Polsce i poza jej granicami zainteresowanie znajomością języka polskiego i kultury polskiej, a w związku z tym potrzebę profesjonalnego przygotowania nauczycieli, którzy uczyliby tego języka cudzoziemców, ogłaszamy nabór na studia podyplomowe w zakresie glottodydaktyki polonistycznej.

Studia adresowane są do absolwentów filologii polskiej studiów drugiego stopnia oraz filologii obcych oraz innych kierunków humanistycznych posiadających bardzo dobrą znajomość gramatyki języka polskiego i kultury polskiej.

Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia kwalifikacji do nauczania cudzoziemców, (a także dzieci Polonii, które nie wynoszą znajomości tego języka z domu rodzinnego) języka i kultury polskiej w kraju i za granicą: na różnych poziomach i we wszystkich typach szkół oraz w innych instytucjach prowadzących działalność edukacyjną. Nabyte umiejętności powinny również pomóc absolwentom w promowaniu kultury polskiej i organizowaniu polskiego życia kulturalnego w świecie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Absolwenci filologii polskiej przyjmowani są na podstawie dyplomu ukończenia studiów, a pozostałych kierunków - po uzyskaniu pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:

- Kwestionariusz osobowy - druk uczelni
- Dyplom ukończenia studiów wyższych
- 3 fotografie
- Kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Liczba miejsc ograniczona - o przyjęciu decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr: 1400 zł lub 4 raty po 350 zł każda

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro rekrutacji:

ul. Kopernika 17/19/21 (II piętro)
42-200 Częstochowa
tel. +48 (34) 365 58 02, wew. 22 i 29.
e-mail: rekrutacja@wsl.edu.pl

Biuro rekrutacji czynne w godzinach:
poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00