Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

ul.Kopernika 17/19/21, 42-200 Częstochowa
woj.śląskie
tel. 034 365 58 02
fax. (034) 324-67-48

Kierunek: Tłumacz konferencyjny - język angielski, niemiecki, rosyjski

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Dwusemestralne studia podyplomowe skierowane są do:

- absolwentów odpowiedniej filologii (angielskiej, germańskiej, rosyjskiej)
- absolwentów innych kierunków studiów posiadających certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie C2 ESOKJ Rady Europy

Słuchacze pracują w systemie intensywnym, w celu stworzenia grupy profesjonalnych tłumaczy (z języka obcego na język polski i z języka polskiego na język obcy) w zakresie tłumaczenia:

- konsekutywnego
- symultanicznego
- a vista
- towarzyszącego
- pisemnego formalnego
- pisemnego tekstów uwierzytelnionych
- z uwzględnieniem zróżnicowanych rejestrów językowych, odmian wymowy, slangu, oraz wielu zakresów tematycznych, takich jak:
- polityka
- ekonomia
- prawo
- religia
- medycyna
- nauka i technika
- itp.
- zajęcia praktyczne w dwóch nowoczesnych laboratoriach do kształcenia tłumaczy

W trakcie studiów słuchacze mają okazję do zapoznania się z olbrzymią ilością wiedzy praktycznej z wielu dziedzin, nieodzowną w pracy zawodowego tłumacza, intensywnego przećwiczenia w warunkach laboratoryjnych zastosowań tej wiedzy, poznania nowatorskich technik samokształcenia tłumaczy, a także skonsolidowania i zintegrowania dotychczas nabytych zdolności językowych.

Organizacja studiów:

Niestacjonarny (zaoczny) system organizacji studiów umożliwia łączenie pracy zawodowej ze zdobywaniem wykształcenia i dodatkowych kwalifikacji. Zajęcia odbywają się 8 razy w semestrze w formie dwudniowych zjazdów sobota-niedziela.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunki rekrutacji:

- dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu filologii lub dyplom ukończenia innych studiów wyższych wraz z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka na poziomie C2 ESOKJ Rady Europy
- rozmowa kwalifikacyjna z tłumaczeniem a vista

Wymagane dokumenty:

- Kwestionariusz osobowy - druk uczelni
- Dyplom ukończenia studiów wyższych
- 3 fotografie
- Kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Liczba miejsc ograniczona - o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za 1 semestr: 3200 zł lub 4 raty po 800 zł każda

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro rekrutacji:

ul. Kopernika 17/19/21 (II piętro)
42-200 Częstochowa
tel. +48 (34) 365 58 02, wew. 22 i 29.
e-mail: rekrutacja@wsl.edu.pl

Biuro rekrutacji czynne w godzinach:
poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00