Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

ul.Kopernika 17/19/21, 42-200 Częstochowa
woj.śląskie
tel. 034 365 58 02
fax. (034) 324-67-48

Kierunek: Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe adresowane do:
wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego, którzy pragną udoskonalić warsztat zawodowy w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku 6 - 10 lat.

W programie studiów:

Psychologiczno-pedagogiczne aspekty edukacji lingwistycznej dzieci, Emisja i higiena głosu, Teoria metodyki nauczania języka angielskiego, Dydaktyka szczegółowa języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym, Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej dzieci, Modele pracy w nauczaniu zintegrowanym, Polityka językowa Rady Europy, Technologie informatyczne i multimedia w edukacji lingwistycznej dzieci.

Program studiów zgodny z rozporządzeniem MENiS z dnia 10 września 2002

Dzięki wieloletniej praktycznej działalności w dziedzinie wczesnoszkolnej edukacji językowej oraz szeregowi przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych, Wyższa Szkoła Lingwistyczna zdobyła pozycję lidera rynku edukacyjnego w zakresie wczesnoszkolnego nauczania języków obcych dzieci. Do najważniejszych projektów zaliczyć możemy:
- Autorski system nauczania języka dzieci od szóstego roku życia realizowany w Lingwistycznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum,
- Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do lat 10, którego uczelnia jest współtwórcą i którego pilotaż przeprowadza.
- Cykliczną konferencję naukową "Nauczanie języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym".
- Periodyk naukowy Poliglota - Edukacja Językowa Dzieci.
- Kierunek Pedagogika - specjalność Edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego.
- Projekt badawczy "Język angielski w nauczaniu zintegrowanym", realizowany we współpracy z CODN, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Opolskim, Akademią Pedagogiczną w Krakowie
- Oferta studiów powstała w wyniku wieloletnich badań nad metodyką i warsztatem nauczania języka angielskiego dzieci najmłodszych we współpracy ze specjalistyczną Lingwistyczną Szkołą Podstawową, nad którą uczelnia sprawuje patronat naukowy.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Lingwistycznej (druk ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na studia przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Filologia

Wymagane dokumenty:

- Kwestionariusz osobowy - druk uczelni
- Dyplom ukończenia studiów wyższych
- 3 fotografie
- Kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Liczba miejsc ograniczona - o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za 1 semestr: 1600 zł lub 4 raty po 400 zł każda

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro rekrutacji:

ul. Kopernika 17/19/21 (II piętro)
42-200 Częstochowa
tel. +48 (34) 365 58 02, wew. 22 i 29.
e-mail: rekrutacja@wsl.edu.pl

Biuro rekrutacji czynne w godzinach:
poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00