Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

ul.Kopernika 17/19/21, 42-200 Częstochowa
woj.śląskie
tel. 034 365 58 02
fax. (034) 324-67-48

Kierunek: Metodyka zdalnego nauczania języka angielskiego

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia adresowane są do nauczycieli języka angielskiego pracujących na wszystkich poziomach kształcenia lingwistycznego.

W studiach mogą też uczestniczyć osoby niebędące nauczycielami języka angielskiego, a pragnące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych oraz narzędzi Web 2.0. Językiem wykładowym jest jednak język angielski a większość materiałów została przygotowana z myślą o nauczycielach języka obcego a w szczególności języka angielskiego.


Cele studiów:
poznanie możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka angielskiego,
wzbogacenie i uatrakcyjnienie warsztatu edukatora o współczesne techniki informacyjne i multimedialne,
zapoznanie uczestników z nowymi trendami w edukacji,
zaprezentowanie możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii i narzędzi Web 2.0 w samokształceniu i doskonaleniu zawodowym,
nabycie wiedzy i umiejętności do opracowania własnego PLE Personal Learning Environment,
zbudowania cyfrowej tożsamości uczestnika (Digital ID).


Absolwent studiów zdobędzie umiejętność praktycznego wykorzystania wielu nowych narzędzi i technologii informacyjnych takich jak: blog, podcast, Wiki, narzędzia społecznościowe, Personal Learning Environment, Virtual Learning Environment, platforma do nauczania na odległość, narzędzia do tworzenia materiałów multimedialnych (authoring tools). Oprócz poznania narzędzi, absolwent zdobędzie umiejętności wykorzystania ich w nauczaniu języka angielskiego zarówno jako uzupełnienie zajęć tradycyjnych, jak i w nauczaniu on-line. Absolwent będzie potrafił również wykorzystać je w samokształceniu językowym i doskonaleniu zawodowym. Będzie też potrafił zbudować swoją cyfrową tożsamość (digital ID) oraz swoje osobiste środowisko nauczania - Personal Learning Environment.

Około 90% zajęć realizowana jest przez Internet, co umożliwi uczestnikom naukę w dogodnym dla nich czasie i miejscu oraz poznanie specyfiki e-learningu od wewnątrz.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- Kwestionariusz osobowy - druk uczelni
- Dyplom ukończenia studiów wyższych
- 3 fotografie
- Kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Liczba miejsc ograniczona - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr: 1900 zł lub 4 raty po 475 zł każda

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro rekrutacji:

ul. Kopernika 17/19/21 (II piętro)
42-200 Częstochowa
tel. +48 (34) 365 58 02, wew. 22 i 29.
e-mail: rekrutacja@wsl.edu.pl

Biuro rekrutacji czynne w godzinach:
poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00