Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

ul.Kopernika 17/19/21, 42-200 Częstochowa
woj.śląskie
tel. 034 365 58 02
fax. (034) 324-67-48

Kierunek: Język niemiecki w biznesie-podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia są przeznaczone dla absolwentów filologii germańskiej pragnących podnieść kompetencje w zakresie specjalistycznego języka obcego oraz zdobyć kwalifikacje nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości i Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym.

O wyjątkowości programu stanowi połączenie teorii z praktyką językową. Zagadnienia edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości przekazywane są w przeważającym stopniu w języku obcym dzięki czemu słuchacz oprócz wiedzy merytorycznej dotyczącej szeroko pojętego krajowego i międzynarodowego obrotu gospodarczego uzyskuje jednocześnie kompetencje z zakresu specjalistycznego języka obcego. Zajęcia prowadzą nauczyciele języka biznesu oraz praktycy biegle władający językiem obcym.

Cele studiów:

zapoznanie słuchaczy z obcojęzycznym słownictwem oraz wiadomościami merytorycznymi z zakresu edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości niezbędnymi do wykonywania pracy na własny rachunek lub w nowoczesnych jednostkach biznesu i administracji, w takich dziedzinach jak:
- zarządzanie,
- finanse,
- marketing,
- handel międzynarodowy,
- transport i logistyka,
- obsługa ruchu lotniczego,
- zapoznanie słuchaczy z mechanizmami funkcjonowania gospodarki i jej instytucji oraz zasadami racjonalnego gospodarowania i podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek
- wyposażenie w umiejętności praktycznego wykorzystania technologii informatycznych w biznesie (e-learning, programy komputerowe wspomagające zarządzanie),
- wykształcenie i rozwinięcie u słuchaczy postawy przedsiębiorczości i kreatywności.

Kwalifikacje:

Oprócz kompetencji w zakresie specjalistycznego języka obcego absolwenci kwalifikacyjnych studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uprawniające do:
nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w szkołach średnich zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających,
prowadzenia zajęć z zakresu Wychowania do aktywnego udziału w życiu gospodarczym w szkołach gimnazjalnych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- Kwestionariusz osobowy - druk uczelni
- Dyplom ukończenia studiów wyższych
- 3 fotografie
- Kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Liczba miejsc ograniczona - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr: 1400 zł lub 4 raty po 350 zł każda

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro rekrutacji:

ul. Kopernika 17/19/21 (II piętro)
42-200 Częstochowa
tel. +48 (34) 365 58 02, wew. 22 i 29.
e-mail: rekrutacja@wsl.edu.pl

Biuro rekrutacji czynne w godzinach:
poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00