Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

ul.Kopernika 17/19/21, 42-200 Częstochowa
woj.śląskie
tel. 034 365 58 02
fax. (034) 324-67-48

Kierunek: Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z elementami resocjalizacji

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3

Opis kierunku

AAzwiń
Program zawiera: podstawowe zagadnienia z pedagogiki specjalnej, zagadnienia wstępnego diagnozowania upośledzenia, formy i metody pracy z osobami upośledzonymi umysłowo, prowadzenie zajęć integracyjnych, warsztaty pracy, metody kształcenia specjalnego, teoretyczne koncepcje zachowań dewiacyjnych, resocjalizacji w środowisku otwartym, podstaw prawnych profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

Cel studiów: to przygotowanie nauczycieli i pedagogów do realizacji zajęć z osobami upośledzonymi umysłowo, zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy pedagogicznej z uczniami i dorosłymi upośledzonymi umysłowo, a także wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań resocjalizacyjnych i profilaktyki społecznej w stosunku do osób z obniżoną sprawnością intelektualną w różnym stopniu od lekkiego do głębokiego. Trzysemestralne studia, dające uprawnienia pedagoga specjalnego w zakresie profilaktyki i resocjalizacji oraz dają możliwość uzyskania zaświadczenia o kwalifikacjach do organizowania i prowadzenia stosownych działań w środowisku lokalnym. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kompetencje umożliwiające im diagnozowanie niepełnosprawnych intelektualnie, związanych z ich funkcjonowaniem w sytuacjach zadaniowych o charakterze edukacyjnymi interpersonalnym.

Organizacja i metody prowadzenia zajęć:
Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi. Oprócz wykładów i ćwiczeń realizowane są zajęcia warsztatowo- treningowe, gry symulacyjne, które dostarczają słuchaczom wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz psychologii klinicznej, zgłębiają wiedzę metodyczną.

Organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość). Działaniom tym przyświeca przekonanie, iż nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaży go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- Kwestionariusz osobowy - druk uczelni
- Dyplom ukończenia studiów wyższych
- 3 fotografie
- Kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Liczba miejsc ograniczona - o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr: 1400 zł lub 4 raty po 350 zł każda

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro rekrutacji:

ul. Kopernika 17/19/21 (II piętro)
42-200 Częstochowa
tel. +48 (34) 365 58 02, wew. 22 i 29.
e-mail: rekrutacja@wsl.edu.pl

Biuro rekrutacji czynne w godzinach:
poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00