Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

ul.Kopernika 17/19/21, 42-200 Częstochowa
woj.śląskie
tel. 034 365 58 02
fax. (034) 324-67-48

Kierunek: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3

Opis kierunku

AAzwiń
Studia kierowane są do:
- absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich kierunków pedagogicznych,
- nauczycieli - praktyków chcących zdobyć kwalifikacje w zakresie zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Ukończenie tego typu studiów umożliwi im podwyższenie warsztatu pracy pedagogicznej w przedszkolu i klasach I-III oraz wyposaży w gwarantowaną wiedzę merytoryczno-metodyczną, rzeczową i praktyczną.

W programie studiów:

Psychologia rozwojowa dziecka okresu przedszkolnego i wczesnoszkolnego, Pedagogika wczesnoszkolna, Metodyka zajęć wychowawczo - dydaktycznych w przedszkolu, Konstruowanie autorskich programów nauczania, Podstawy komunikacji, Modele pracy dydaktyczno- wychowawczej w klasach I-III, Logopedia, Edukacja polonistyczna z metodyką, Edukacja matematyczna z metodyką, Edukacja środowiskowa z metodyką, Metodyka terapii pedagogicznej, Pedagogika dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Pedagogika zabawy z rytmiką, Edukacja muzyczna z metodyką, Edukacja plastyczna z metodyką, Edukacja techniczna z metodyką, Multimedia w edukacji przedszkolnej, Elementy informatyki, Metodyka pracy korekcyjno - kompensacyjnej i dynamizującej rozwój w przedszkolu i klasach I - III, Pedeutologia, Edukacja fizyczna z metodyką, Literatura dla dzieci.

Organizacja studiów:

Niestacjonarny (zaoczny) system organizacji studiów umożliwia łączenie pracy zawodowej ze zdobywaniem wykształcenia i dodatkowych kwalifikacji. Zajęcia odbywają się 6 razy w semestrze w odstępach dwu, trzytygodniowych, w formie dwudniowych zjazdów sobota-niedziela.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- Kwestionariusz osobowy - druk uczelni
- Dyplom ukończenia studiów wyższych
- 3 fotografie
- Kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Liczba miejsc ograniczona - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr: 1400 zł lub 4 raty po 350 zł każda

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro rekrutacji:

ul. Kopernika 17/19/21 (II piętro)
42-200 Częstochowa
tel. +48 (34) 365 58 02, wew. 22 i 29.
e-mail: rekrutacja@wsl.edu.pl

Biuro rekrutacji czynne w godzinach:
poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00