Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

ul.Kopernika 17/19/21, 42-200 Częstochowa
woj.śląskie
tel. 034 365 58 02
fax. (034) 324-67-48

Kierunek: Metody aktywizujące i twórcze w edukacji

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia skierowane są do nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Cel studiów:

rozbudzenie w uczestnikach potrzeby aktywności twórczej oraz przekonania co do znaczenia owej aktywności w procesie kształcenia.


W trakcie studiów słuchacze poznają:
- sposoby diagnozy i rozwoju własnych predyspozycji do aktywnego nauczania,
- sposoby diagnozy i rozwoju twórczego potencjału swoich uczniów,
- metody i techniki aktywizujące uczniów do pracy w czasie lekcji,
- możliwości, jakie dają aktywizujące metody nauczania,
- właściwe sposoby posługiwania się tymi metodami w swojej pracy.

Program zajęć obejmuje między innymi następujące zajęcia:
pedagogikę twórczości, pedagogika zabawy, pedagogikę C. Freine'ta, gry dydaktyczne, metodę projektów, plan daltoński, pracę w małych grupach, dramę, techniki szybkiego czytania, metodę kinezjologii edukacyjnej, muzykoterapię, terapię baśnią.

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w trakcie dwóch semestrów i obejmują łącznie 220 godzin.
Prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- Kwestionariusz osobowy - druk uczelni
- Dyplom ukończenia studiów wyższych
- 3 fotografie
- Kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Liczba miejsc ograniczona - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr: 1400 zł lub 4 raty po 350 zł każda

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro rekrutacji:

ul. Kopernika 17/19/21 (II piętro)
42-200 Częstochowa
tel. +48 (34) 365 58 02, wew. 22 i 29.
e-mail: rekrutacja@wsl.edu.pl

Biuro rekrutacji czynne w godzinach:
poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00