Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

ul.Kopernika 17/19/21, 42-200 Częstochowa
woj.śląskie
tel. 034 365 58 02
fax. (034) 324-67-48
Uczelnia na kierunku Filologia angielska prowadzi następujące studia stacjonarne:
Filologia angielska - studia I stopnia (licencjackie)Filologia angielska - studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)