Uczelnie, studia Częstochowa

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie ul.Kopernika 17/19/21, 42-200
woj.śląskie
tel. 034 365 58 02
fax. (034) 324-67-48
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Filologia
Filologia angielska
Pedagogika
Filologia germańska
Filologia rosyjska
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Filologia
Filologia angielska
Pedagogika
Filologia germańska
Filologia rosyjska
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ul.Waszyngtona 4/8, 42-217
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Studia podyplomowe
system studiów
Studia Podyplomowe " Wiedza o kulturze"
Studium scenografii teatralnej, filmowej i telewizyjnej
Terapia pedagogiczna z arteterapią
Studia Podyplomowe Uzupełniające "Książka i Plakat "
Administracja publiczna
Studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami
Terapia patologii zachowań
Wiedza o społeczeństwie
Zarządzanie dla oświatowej kadry kierowniczej
Zarządzanie dystrybucją i sprzedażą w handlu krajowym i międzynarodowym
Zarządzanie finansami lokalnymi
Przedsiębiorczość
Bazy danych
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Chemia
Chemia środowiska
Doradztwo zawodowe
Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie nowatorskich metod ...
Edukacja artystyczna w kształceniu zintegrowanym przedszkola i klas I-III
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa IETI WMP
Edukacja internetowa
Fizyka
Fizyka medycyny
Fizyka z elemantami technologii informacyjnych
Fizyka z informatyką
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Informatyka
Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu
Informatyka w edukacji zintegrowanej
Integracja europejska
Integracja sztuk - muzyka w szkole
Komputerowa grafika wydawnicza
Komunikacja społeczna, negocjacje i mediacje
Kreowanie polityki oświatowej gminy, powiatu i województwa
Matematyka
Nauczanie blokowe przedmiotu przyroda w klasach IV-VI
Nauczanie i wychowanie integracyjne z terapią pedagogiczną
Nauczanie języka obcego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolne
Nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum
Nauczyciel dwuprzedmiotowy, realizator ścieżek międzyprzedmiotowych
Ochrona środowiska z elementami ekologii
Oligofrenopedagogika
Opieka nad małym dzieckiem w państwach Unii Europejskiej
Praca socjalna i organizacja pomocy społecznej
Praktyczne wykorzystanie sieci komputerowych i sieciowych baz danych
Profilaktyka i kompensacja patologii w środowiskach wychowawczych
Prowadzenie zespołów muzyki rozrywkowej
Przygotowanie do pracy edukatorskiej
Przygotowanie specjalistów do wdrażania reformy systemu profilaktyki i opieki
Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
Socjoterapia
Studia z zakresu dydaktyki języka polskiego i ścieżek edukacyjnych w gimnazjum
Studia podyplomowe z zakresu logopedii (logopeda oświatowy)
Studia Podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego
Technika w nauczaniu
Wiedza o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej
Wiedza o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej
Wiedza o społeczeństwie i państwie
Wychowanie fizyczne
Wychowanie przedszkolne
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Przez internet
Akademia Polonijna ul.Pułaskiego 4/6, 42-200
woj.śląskie
tel. +48 34 36 84 226
fax. (34) 324-96-62
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Ekonomia
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Ekonomia
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Ekonomia