Uczelnie, studia Gdynia

  • Kontakt
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni ul.Armii Krajowej 46, 81-365
woj.pomorskie
tel. (058) 661-88-71
fax. (058) 661-89-55
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Bezpieczeństwo narodowe
Pedagogika
Politologia
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Bezpieczeństwo narodowe
Pedagogika
Politologia
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe


  • Kontakt
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul.Kielecka 7, 81-303
woj.pomorskie
tel. 58 660 74 00
fax. (58) 621-12-70
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Finanse i rachunkowość
Logistyka
Zarządzanie
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Finanse i rachunkowość
Logistyka
Zarządzanie
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe