Uczelnie, studia Gniezno

  • Kontakt
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium ul.Pstrowskiego 3a, 62-200
woj.wielkopolskie
tel. (061) 425-75-70
fax. (061) 425-53-54
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika
Zarządzanie
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika
Pedagogika
Zarządzanie
Zarządzanie
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu
Infobroker (zarządzanie danymi, studia podyplomowe dla bibliotekarzy)
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Diagnoza i terapia pedagogizna
Wychowanie do życia w rodzinie
Historia
Neurologopedia (oferta dla logopedów)
Informatyka z technologią informacyjną
Logopedia
Matematyka w szkole
Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Tyflopedagogika
Pedagogika lecznicza
Surdopedagogika
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną
Pedagogika sztuki - plastyka
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnospr. intelektualną-Oligofrenopedagogika
Przedsiębiorczość
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z promocją zdrowia
Resocjalizacja i socjoterapia
Język polski
Geografia
Pedagogika sztuki - wiedza o kulturze
Przyroda
Technika w szkole
Wychowanie fizyczne z elementami tańca
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami tańca
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wiedza o społeczeństwie
Opieka nad ludźmi starszymi i administrowanie systemem opieki
Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z elementami kadr i płac
Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnch przedsiębiorstw
Doradca MSP - studia podyplomowe dla pracowników organizacji wspierających przedsiębiorczość
Promocja miast, regionów i gmin - studia podyplomowe dla pracowników administracji publicznej
Budowanie wizerunku i promocja MSP - studia podyplomowe dla właścicieli i pracowników sektora MSP
Nowa perspektywa przedsiębiorczości - zarządzanie początkową fazą działalności gospodarczej
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet