Studia WSZOP

Uczelnie, studia Katowice

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul.Rakowicka 27, 31-510
woj.małopolskie
tel. (012) 293-57-00
fax. (012) 293-50-10
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Ekonomia
Europeistyka
Finanse i rachunkowość
Gospodarka przestrzenna
Informatyka i ekonometria
Stosunki międzynarodowe
Towaroznawstwo
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach ul.Ks. Bpa St. Adamskiego 7, 40-069
woj.śląskie
tel. (32) 257-78-18
fax. (32) 257-23-54
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Finanse i rachunkowość
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Finanse i rachunkowość
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe


 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ul.Al. Mickiewicza 21, 31-120
woj.małopolskie
tel. (012) 662-42-74
fax. (012) 633-62-45
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Ekonomia
Geodezja i kartografia
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technika rolnicza i leśna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
1. Studium podyplomowe wiedzy o Unii Europejskiej "Agro-Unia"
Ochrona roślin w nowych technologiach rolniczych
Nowe biotechnologie rolnicze
Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych
Hodowla i rozród zwierząt futerkowych
Podstawy ekonomiczne, technologiczne i hodowlane nowoczesnej produkcji mleka
Aktualne formy hodowli i użytkowania koni
Rozwój infrastruktury sanitarnej a ochrona i kształtowanie środowiska wiejsk
Rozwój obszarów wiejskich i nieruchomości - polityka rozwoju, fundusze
Zagrożenia powodziowe, techniczne i nietechniczne systemy ochrony
Systemy gospodarki odpadami w gminach
Zagrożenia biologiczne w budynkach
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami
Studium podyplomowego genetyki i selekcji drzew leśnych
Podyplomowe studium ochrony przyrody i środowiska im. S. Myczkowskiego
Plantacyjna uprawa drzew i krzewów szybkorosnących
Podyplomowe studium siedliskoznawstwa leśnego
Studium podyplomowe użytkowania lasu i transportu leśnego
Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny
Agrobiologiczne warunki produkcji warzyw i owoców o wysokiej wartości
Ochrona i pielęgnacja zieleni miejskiej
Międzyuczelniane studium podyplomowe terenów zieleni
Podyplomowe studium żywienia człowieka z elementami gospodarstwa domowego
Standardy UE w gospodarce żywnościowej Polski
Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym
Jakość żywności i systemy jej gwarantowania
Postęp w technologii mleczarstwa
Planowanie i zarządzanie energetyką lokalną
Pozyskiwanie i przetwarzanie biomasy na cele energetyczne
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Uniwersytet Śląski w Katowicach ul.Bankowa 12, 40-007
woj.śląskie
tel. (032) 359-18-80
fax. (032) 359-20-47
Studia podyplomowe
system studiów
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego
Podyplomowe Studia Filologii Polskiej dla Absolwentów Kierunków Humanistycznych
Podyplomowe Studia Komunikacji Perswazyjnej: Reklama, Public Relations, Promocj
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Teologiczno - Katechetyczne
Podyplomowe Studia Komunikacji Społecznej
Podyplomowe Studia Rodziny i Mediacji Sądowej
Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej
Podyplomowe Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edukacja Artystyczna w Zakresie Plastyki
Podyplomowe Studia - "Internetowy design"
Podyplomowe Studia Pedagogika Specjalna w Zakresie Oligofrenopedagogiki
Podyplomowe Studia Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkol
Resocjalizacji z elementami profilaktyki społecznej
Podyplomowe studia Pedagogika ze specjalnością Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacy
Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie nauczania przedmiotów ogólnopedago
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Edukacja Międzykulturowa i Regionalna z Wycho
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edytorstwa i Redakcji Tekstu
Podyplomowe Studia Logopedii
Podyplomowe Studia Retoryki
Podyplomowe Studium Tłumaczy Języka Angielskiego
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edukacja Informatyczna i Techniczna
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne z Fizyki dla Nauczycieli Fizyki nie Będących
Podyplomowe Studia Nauczanie Matematyki i Informatyki w Zreformowanej Szkole
Chemia Surowców Kosmetycznych - Kosmetologia
Podyplomowe Studia Turystyka i Edukacja Regionalna
Podyplomowe Studia Turystyka Wyspecjalizowana
Podyplomowe Studia Geograficzne Podstawy Turystyki
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne
Podyplomowe Studia Dziennikarskie
Podyplomowe Studia Edukacji Obywatelskiej i Wychowania do Życia w Rodzinie
Podyplomowe Studia Menedżerskie
Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki
Podyplomowe Studia z Historii Sztuki
Podyplomowe Studia Organizacji Pomocy Społecznej
Studia Podyplomowe Etyka w biznesie i w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Podyplomowe Studia Doradztwo Zawodowe
Podyplomowe Studia Inwestycje Finansowe i Rynki Kapitałowe
Podyplomowe Studia Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Organizacjach
Podyplomowe Studia Zarządzanie Sytuacją Kryzysową
Podyplomowe Studia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Podyplomowe Studia Obrazy Świata Jak rozumieć politykę w dobie globalizacji
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach ul.Żeromskiego 5, 25-369
woj.świętokrzyskie
tel. (041) 349-73-40
fax. (041) 349-72-01
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Ekonomia
Logistyka
Pedagogika
Politologia
Praca socjalna
Zarządzanie
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ul.ul. Podchorążych 2, 30-084
woj.małopolskie
tel. (012) 662-60-14
fax. (012) 637-22-43

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul.Przyjaźni 1, 62-510
woj.wielkopolskie
tel. (63) 249-72-37
fax. (63) 249-72-01
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Budownictwo
Dietetyka
Energetyka
Filologia angielska
Finanse i rachunkowość
Fizjoterapia
Inżynieria środowiska
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn
Pedagogika
Praca socjalna
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie
Filologia germańska
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Apeiron - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie ul.Krupnicza 3/1, 31-123
woj.małopolskie
tel. (012) 422-30-68
fax. (012) 421-67-25
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Administrowanie Bezpieczeństwem w Samorządach Lokalnych
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet