Uczelnie, studia Katowice

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ul.Krasińskiego 2, 40-952
woj.śląskie
tel. (32) 256-40-84
fax. (32) 255-34-49
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Ekonomia
Europeistyka
Informatyka
Ochrona dóbr kultury
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Zarządzanie
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach ul.Ks. Bpa St. Adamskiego 7, 40-069
woj.śląskie
tel. (32) 257-78-18
fax. (32) 257-23-54
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Finanse i rachunkowość
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Finanse i rachunkowość
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Uniwersytet Śląski w Katowicach ul.Bankowa 12, 40-007
woj.śląskie
tel. (032) 359-18-80
fax. (032) 359-20-47
Studia podyplomowe
system studiów
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego
Podyplomowe Studia Filologii Polskiej dla Absolwentów Kierunków Humanistycznych
Podyplomowe Studia Komunikacji Perswazyjnej: Reklama, Public Relations, Promocj
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Teologiczno - Katechetyczne
Podyplomowe Studia Komunikacji Społecznej
Podyplomowe Studia Rodziny i Mediacji Sądowej
Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej
Podyplomowe Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edukacja Artystyczna w Zakresie Plastyki
Podyplomowe Studia - "Internetowy design"
Podyplomowe Studia Pedagogika Specjalna w Zakresie Oligofrenopedagogiki
Podyplomowe Studia Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkol
Resocjalizacji z elementami profilaktyki społecznej
Podyplomowe studia Pedagogika ze specjalnością Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacy
Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie nauczania przedmiotów ogólnopedago
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Edukacja Międzykulturowa i Regionalna z Wycho
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edytorstwa i Redakcji Tekstu
Podyplomowe Studia Logopedii
Podyplomowe Studia Retoryki
Podyplomowe Studium Tłumaczy Języka Angielskiego
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edukacja Informatyczna i Techniczna
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne z Fizyki dla Nauczycieli Fizyki nie Będących
Podyplomowe Studia Nauczanie Matematyki i Informatyki w Zreformowanej Szkole
Chemia Surowców Kosmetycznych - Kosmetologia
Podyplomowe Studia Turystyka i Edukacja Regionalna
Podyplomowe Studia Turystyka Wyspecjalizowana
Podyplomowe Studia Geograficzne Podstawy Turystyki
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne
Podyplomowe Studia Dziennikarskie
Podyplomowe Studia Edukacji Obywatelskiej i Wychowania do Życia w Rodzinie
Podyplomowe Studia Menedżerskie
Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki
Podyplomowe Studia z Historii Sztuki
Podyplomowe Studia Organizacji Pomocy Społecznej
Studia Podyplomowe Etyka w biznesie i w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Podyplomowe Studia Doradztwo Zawodowe
Podyplomowe Studia Inwestycje Finansowe i Rynki Kapitałowe
Podyplomowe Studia Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Organizacjach
Podyplomowe Studia Zarządzanie Sytuacją Kryzysową
Podyplomowe Studia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Podyplomowe Studia Obrazy Świata Jak rozumieć politykę w dobie globalizacji
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach - WSZOP ul.Bankowa 8, 40-007
woj.śląskie
tel. 32 355-97-71, 32 355-97-73, 32 355-97-81
fax. (32) 258-92-64
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Energetyka
Filologia angielska
Kulturoznawstwo
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Filologia rosyjska
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe