Uczelnie, studia Kraków

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia ul.Krowoderska 73, 31-158
woj.małopolskie
tel. (12) 423-38-40
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Dietetyka
Fizjoterapia
Kosmetologia
Dietetyka i ekologiczna żywność
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Dietetyka
Fizjoterapia
Kosmetologia
Dietetyka i ekologiczna żywność
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul.Rakowicka 27, 31-510
woj.małopolskie
tel. (012) 293-57-00
fax. (012) 293-50-10
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Ekonomia
Europeistyka
Finanse i rachunkowość
Gospodarka przestrzenna
Informatyka i ekonometria
Stosunki międzynarodowe
Towaroznawstwo
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe


 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ul.Al. Mickiewicza 21, 31-120
woj.małopolskie
tel. (012) 662-42-74
fax. (012) 633-62-45
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Ekonomia
Geodezja i kartografia
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technika rolnicza i leśna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
1. Studium podyplomowe wiedzy o Unii Europejskiej "Agro-Unia"
Ochrona roślin w nowych technologiach rolniczych
Nowe biotechnologie rolnicze
Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych
Hodowla i rozród zwierząt futerkowych
Podstawy ekonomiczne, technologiczne i hodowlane nowoczesnej produkcji mleka
Aktualne formy hodowli i użytkowania koni
Rozwój infrastruktury sanitarnej a ochrona i kształtowanie środowiska wiejsk
Rozwój obszarów wiejskich i nieruchomości - polityka rozwoju, fundusze
Zagrożenia powodziowe, techniczne i nietechniczne systemy ochrony
Systemy gospodarki odpadami w gminach
Zagrożenia biologiczne w budynkach
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami
Studium podyplomowego genetyki i selekcji drzew leśnych
Podyplomowe studium ochrony przyrody i środowiska im. S. Myczkowskiego
Plantacyjna uprawa drzew i krzewów szybkorosnących
Podyplomowe studium siedliskoznawstwa leśnego
Studium podyplomowe użytkowania lasu i transportu leśnego
Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny
Agrobiologiczne warunki produkcji warzyw i owoców o wysokiej wartości
Ochrona i pielęgnacja zieleni miejskiej
Międzyuczelniane studium podyplomowe terenów zieleni
Podyplomowe studium żywienia człowieka z elementami gospodarstwa domowego
Standardy UE w gospodarce żywnościowej Polski
Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym
Jakość żywności i systemy jej gwarantowania
Postęp w technologii mleczarstwa
Planowanie i zarządzanie energetyką lokalną
Pozyskiwanie i przetwarzanie biomasy na cele energetyczne
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ul.ul. Podchorążych 2, 30-084
woj.małopolskie
tel. (012) 662-60-14
fax. (012) 637-22-43

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Apeiron - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie ul.Krupnicza 3/1, 31-123
woj.małopolskie
tel. (012) 422-30-68
fax. (012) 421-67-25
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Administrowanie Bezpieczeństwem w Samorządach Lokalnych
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
 • Przez internet
Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie ul.Karmelicka 32, 31-128
woj.małopolskie
tel. 12 633 09 21, kom. 517 517 002
fax. (12) 633-08-53
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Finanse i rachunkowość
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Finanse i rachunkowość
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Techniki Sprzedaży Ubezpieczeń i Likwidacji Szkód Majątkowych
Ocena ryzyka - Risk Manager
Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Prawo Pracy
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
Studia przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Finanse i rachunkowość


 • Kontakt
 • Podyplomowe
Akademia Dziedzictwa - studia podyplomowe ul.Rynek Główny 25, 31-008
woj.małopolskie
tel. (12) 424-28-11
fax. (12) 421-78-44
Studia podyplomowe
system studiów
Akademia dziedzictwa
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ul.Kanonicza 25, 31-002
woj.małopolskie
tel. 12 370 86 16
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Nauki o rodzinie
Praca socjalna
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe