Uczelnie, studia Łódź

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki ul.Matejki 22/26, 90-237
woj.lódzkie
tel. (42) 635-50-51
fax. (42) 635-53-06
Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
 • Przez internet
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ul.Sterlinga 26, 90-212
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Studia podyplomowe
system studiów
Arteterapia
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Grafika komputerowa z elementami produkcji gier
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja techniczna
Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori
Logopedia
Neurologopedia ogólna i dziecięca
Oligofrenopedagogika
Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki
Przygotowanie pedagogiczne-studia kwalifikacyjne
Przedsiębiorczość
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki
Pedagogika resocjalizacyjna
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie Projektami wg standardu PMI
Socjoterapia
Terapia pedagogiczna z elementami logopedii
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku
Edukacja literacka, kulturalna i językowa dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Kadry i płace w firmie
Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD
Zarządzanie transportem
Akademia Sieci Komputerowych
Akademia Sieci i Baz Danych
Akademia IT Pro
Logistyka i spedycja (oferta dla nauczycieli)
Logistyka i techniki magazynowe
Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego
Transport-Logistyka-Spedycja
Administracja i zarządzanie publiczne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe (ONLINE)
Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową (ONLINE)
Doradztwo podatkowe
Edukacja zdrowotna w zarządzaniu placówkami SPA & Wellness
Zintegrowana profilaktyka uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Rachunkowość i podatki
Terapia zajęciowa
Zarządzanie nieruchomościami
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ONLINE)
Psychologia sportu (ONLINE)
Zarządzanie w ochronie zdrowia (ONLINE)
Reklama, promocja i komunikacja wizerunkowa
Akademia Trenerów Biznesu
Zarządzanie Wizerunkiem Pracodawcy – Employer Branding Management
Doradztwo zawodowe i personalne
Kreatywne kierowanie projektami wizualnymi. Art Directing.
Nowe media i dziennikarstwo internetowe
Zielarstwo i fitoterapia (ONLINE)
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera (ONLINE)
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera
Zarządzanie innowacyjne - kompetencje personalne menadżera
Psychologia w biznesie (ONLINE)
Administracja i zarządzanie publiczne (ONLINE)
COACHING w modelu kreatywnym
Chemia w szkole (ONLINE)
Compliance w organizacji (ONLINE)
Doradztwo zawodowe i personalne z el. e-doradztwa (ONLINE)
Przygotowanie pedagogiczne - studia kwalifikacyjne (ONLINE)
Dydaktyka j.angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (ONLINE)
Geografia w szkole z elementami metodyki nauczania aktywizującej ucznia (ONLINE)
Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej
Zarządzania sprzedażą
Zarządzanie oświatą (ONLINE)
Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyfic (ONLINE)
Zarządzanie kulturą (ONLINE)
Informatyka z el. e-learningu (ONLINE)
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (ONLINE)
Logistyka i spedycja dla nauczycieli (ONLINE)
Nauczanie etyki (ONLINE)
Pedagogika resocjalizacyjna (ONLINE)
Windykacja należności (ONLINE)
Zarządzanie jakością
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z el. profilaktyki (ONLINE)
Przedsiębiorczość (ONLINE)
Turystyka i rekreacja ruchowa
Wiedza o kulturze (ONLINE)
Wiedza o społeczeństwie (ONLINE)
Zagrożenia zdrowotne we współczesnej cywilizacji (ONLINE)
Administrowanie e-dokumentacją w ochronie zdrowia
Analityka rynku finansowego (ONLINE)
Audyt śledczy (ONLINE)
Biologia w szkole z elementami aktywizujących metod nauczania (ONLINE)
Choreoterapia w edukacji
Coaching
Dietetyka (ONLINE)
Dietetyka genetyczna (ONLINE)
E-marketing (ONLINE)
Filozofia dialogu. Sztuka życia (ONLINE)
Filozofia w szkole z elementami metody projektów (ONLINE)
Fitoterapia i podstawy farmakologii klinicznej (ONLINE)
Fizyka w szkole (ONLINE)
Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD (ONLINE)
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne w mediach
Kreatywny menedżer kultury
Kreatywny menedżer kultury (ONLINE)
Kontroler finansowy (ONLINE)
Logistyka (ONLINE)
Matematyka w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami (ONLINE)
Mechatronika – przygotowanie nauczycieli kształcenia zawodowego
Mechatronika – urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle
Mediacje społeczne i rodzinne
Menedżer HR
Muzyka – rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Myślenie Projektowe – Design Thinking w biznesie i edukacji
Neurologopedia ogólna i dziecięca (ONLINE)
Nowe media i dziennikarstwo internetowe (ONLINE)
Nowoczesne Zarządzanie Logistyczne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy (ONLINE)
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym (ONLINE)
Zarządzanie projektami informatycznymi (ONLINE)
Zarządzanie publiczne przy procesach migracji międzynarodowych (ONLINE)
Zarządzanie ryzykiem w organizacji (ONLINE)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (ONLINE)
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Politechnika Łódzka ul.Radwańska 29, 90-924
woj.lódzkie
tel. 42 631-20-92
fax. (42) 636-74-77
Studia podyplomowe
system studiów
Bezpieczeństwo i higiena pracy
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Przez internet
Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi ul.Rzgowska 17a, 93-008
woj.lódzkie
tel. (042) 275-01-59
fax. (042) 640-33-55
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Architektura wnętrz
Fizjoterapia
Grafika
Informatyka
Kosmetologia
Pedagogika
Wychowanie fizyczne
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Architektura wnętrz
Fizjoterapia
Grafika
Informatyka
Kosmetologia
Pedagogika
Wychowanie fizyczne
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Informatyka

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi ul.Senatorska 11, 93-192
woj.lódzkie
tel. (42) 674-52-74
fax. (42) 632-42-23
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Turystyka i rekreacja
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Turystyka i rekreacja
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Przez internet
Uniwersytet Łódzki ul.Narutowicza 65, 90-131
woj.lódzkie
tel. (042) 635-40-86
Studia przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Ekonomia

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania ul.Targowa 65, 90-324
woj.lódzkie
tel. (42) 678-05-50
fax. (42) 678-05-50
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Architektura i urbanistyka
Architektura wnętrz
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
Wzornictwo
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Design Management
Architektura wnętrz
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
Wzornictwo
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Przez internet
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Wydziały zamiejscowe ul.Sterlinga 26, 90-212
woj.lódzkie
tel. +48 42 631 58 01
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia