Uczelnie, studia Łomża

  • Kontakt
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży ul.Krzywe Koło 9, 18-400
woj.podlaskie
tel. +48 862 167 050 +48 862 165 019
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika
Socjologia
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika
Socjologia
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

  • Kontakt
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul.Akademicka 14, 18-400
woj.podlaskie
tel. (86) 216-82-72
fax. (86) 215-66-00
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Automatyka i robotyka
Dietetyka
Filologia angielska
Informatyka
Kosmetologia
Pielęgniarstwo
Praca socjalna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe