Uczelnie, studia Płock

  • Kontakt
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku ul.Al. Kilińskiego 12, 09-402
woj.mazowieckie
tel. (24) 36-64-100, 36-64-150
fax. (24) 366-41-45
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Administracja
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Informatyka
Informatyka
Pedagogika
Pedagogika
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo
Praca socjalna
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie
Zarządzanie
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Artterapia i terapia zajęciowa
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo - medialną
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
Gerontologia z elementami opieki paliatywnej
Oligofrenopedagogika
Pedagogika korekcyjno- kompensacyjna i logopedia szkolna
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, pedagog szkolny
Pedagogika rewalidacyjno terapeutyczna
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
Socjoterapia dzieci i młodzieży
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
Wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksualne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Edukacja dla bezpieczeństwa - edukacja obronna
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Etyka
Fizyka z astronomią
Historia. Historia i społeczeństwo
Informatyka i technologia informacyjna
Język polski
Matematyka
Multimedia z grafiką komputerową
Plastyka. Historia sztuki
Muzyka. Historia muzyki
Przedsiębiorczość. Ekonomia w praktyce
Przygotowanie pedagogiczne
Przyroda
Technika. Zajęcia techniczne
Wiedza o kulturze
Wiedza o społeczeństwie
Administracja
Menedżer oświaty zarządzanie oświatą
Menedżer służby zdrowia zarządzanie służbą zdrowia
Menedżer sportu
Organizacja pomocy społecznej
Rachunkowość i podatki
Zarządzanie
Zarządzanie funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Gimnastyka korekcyjna
Taniec i rytmika
Wychowanie fizyczne
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet