Uczelnie, studia Rzeszów

  • Kontakt
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
Wyzsza Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna ul.Miłocińska 40, 35-232
woj.podkarpackie
tel. (017) 866-04-30
fax. (17) 866-04-32
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Praca socjalna
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Praca socjalna
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
geodezja i kartografia
geodezja i kartografia
ogrodnictwo
filologia angielska
administracja
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

  • Kontakt
Uniwersytet Rzeszowski ul.Rejtana 16c, 35-959
woj.podkarpackie
tel. (017) 872-10-00
fax. (017) 872-12-65