Uczelnie, studia Sandomierz

  • Kontakt
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza ul.Krakowska 26, 27-600
woj.świętokrzyskie
tel. (015) 832-60-81
fax. (015) 832-60-81
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Biologia
Filologia polska
Historia
Kulturoznawstwo
Matematyka
Ochrona środowiska
Pedagogika specjalna
Zarządzanie
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Język polski w szkole podstawowej i gimnazjum
Historia i wiedza o społeczeństwie
Kwalifikacyjne studia podyplomowe informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
Public relations i komunikacja społeczna
Techniki teatralne i parateatralne w pracy nauczyciela i wychowawcy
Kwalifikacyjne studia pedagogiczne
Oligofrenopedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i rewalidacyjna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z sosjoterapią
Sosjoterapia
Resocjalizacja
Studia podyplomowe dla pedagogów szkolnych
Terapia pedagogiczna
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne z arteterapią
Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Logopedia
Neurologopedia
Surdologopedia
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o kulturze
Edukacja artystyczna w zakresie plastyki i muzyki
Arteterapia - techniki plastyczne w niepełnosprawności
Organizacja i zarządzanie oświatą
Organizacja pomocy społecznej i pracy socjalnej
Prawo zamówień publicznych
Administracja publiczna
BHP z audytem i kwalifikacjami pedagogicznymi
Zarządzanie informacją w administracji i biznesie
Zarządzanie i organizacja w sytuacjach kryzysowych
Doradztwo zawodowe i personalne
Biologia
"Przyroda" - nauczanie blokowe w kl. IV-VI szkoły podstawowej
Matematyka z informatyką
Technika i informatyka
Informatyka z elementami technologii informacyjnej
Technologie informacyjne i e-lerning w edukacji
Agroturystyka i hotelarstwo
Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie rolnictwa
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

  • Kontakt
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu ul.Schinzla 13a, 27-600
woj.świętokrzyskie
tel. (015) 644-60-06
fax. (015) 644-60-06
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Filologia angielska
Ogrodnictwo
Filologia germańska
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Filologia angielska
Ogrodnictwo
Filologia germańska
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe