Uczelnie, studia Słupsk

  • Kontakt
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
Wyzsza Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku ul.Bałtycka 29, 76-200
woj.pomorskie
tel. (059) 841-36-40
fax. (059) 842-53-14
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Gospodarka przestrzenna
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Gospodarka przestrzenna
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

  • Kontakt
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
Akademia Pomorska w Słupsku ul.Arciszewskiego 22A, 76-200
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
Studia podyplomowe
system studiów
Archiwistyka
Bezpłatne Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Pedagogiczno-Metodyczne
Edukacja biblioteczna z technologią informacyjną
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja zdrowotna i zdrowie publiczne
Filologia polska dla nauczycieli (BEZPŁATNE)
Historia
Komunikacja językowa i dziennikarstwo
Kwalifikacyjne Metodyczno-Kulturoznawcze Nauczania Języka Kaszubskiego
Kwalifikacyjne podyplomowe studia przygotowujące do nauczania matematyki
Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do zawodu nauczyciela geografii i przyrody
Matematyka z elementami informatyki
Muzykoterapia z psychoprofilaktyką stresu
Muzykoterapia z psyNauczanie języka kaszubskiego w edukacji przedszkolnej i wchoprofilaktyką stresu
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Niekonwencjonalne formy edukacyjne w kształceniu polonistycznym
Organizacja i Zarządzanie Oświatą
Ped.resocjalizacyjna z opiekuńczo-wychowawczą
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
Podstawy przedsiębiorczości dla nauczycieli
Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego dla absolwentów polonistyki, historii i języków obc
Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego dla absolwentów polonistyki, historii i języków obc
Podyplomowe studia w zakresie przygotowania pedagogicznego
Realizacja projektów społecznych i komunikacja społeczna
Muzyka w edukacji wczesnej z elementami muzykoterapii
Studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania geografii i
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wiedza o kulturze
Wiedza o społeczeństwie
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

  • Kontakt
  • Niestacjonarne
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania ul.Kozietulskiego 6-7, 76-200
woj.pomorskie
tel. (59) 848-28-63
fax. (59) 848-28-67
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Zarządzanie
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe