Uczelnie, studia Sosnowiec

  • Kontakt
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii ul.Wojska Polskiego 6, 41-200
woj.śląskie
tel. (32)266-20-51
fax. (32) 266-20-53
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Inżynieria bezpieczeństwa
Ochrona środowiska
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Inżynieria bezpieczeństwa
Ochrona środowiska
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Bezpieczeństwo, higiena pracy i zagrożenia środowiskowe
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet