Uczelnie, studia Szczecin

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Uniwersytet Szczeciński ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
Studia podyplomowe
system studiów
Tłumaczenia prawne pl-niem i niem-pl
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
Doskonalenie kwalifikacji zawodowych w nauczaniu języka niemieckiego
Szkoła tłumaczy. Prekład specjalistyczny prawniczy i ekonomiczny
Nauczanie języka obcego na poziomi wczesnoszkolnym
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Pomoc psychologiczna i doradztwo psychospołeczne
Archiwizacja i zarządzanie dokumentacją współczesną
Bezpieczeństwo europejskie
Wiedza o społeczeństwie
Pedagogika, ogólna i szkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Plastyka
Public relations
Oligofrenopedagogika
Matematyka
Fizyka z astronomią
Master of Business Administration
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Rachunkowość
Komunikacja społeczna w zarządzaniu
Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania
Doradztwo i rachunkowośc podatkowa
Rachunkowośc sektora finansów publicznych
Doradztwo finansowe
Rachunkowośc według MSSF
Doradztwo i rachunkowość podatkowa
Zarządzanie przedsiębiorstwem według europejskiego programu
Nowoczesne narzędzia technologii informatycznych
Zarządzanie jednostkami służby zdrowia w Polsce
Zdrowie publiczne
Geografia dla nauczycieli
Biologia
Przyroda
Podypolomowe studia medaitorów sądowych
Podypolomowe studia prawa administracyjnego i samorządowego
Prawo administracyjne i sądowe
Prawo pracy
Studia ochrony bezpieczeństwa państwa, informacji niejawnych i danych osobowych
Podyplomowe studia z teologii
Mediacje
Zarządzanie sprzedażą i relacje z klientem
Zarządzenie logistyczne
Zarządzanie projektami europejskimi
Podyplomowe studium Administracji Samorządowej
Podyplomowe studium Administracji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Język niemiecki w biznesie
Amerykanistyka
Szkoła trenerów
Biologia molekularna
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Szczecinie ul.Klonowica 14, 71-244
woj.zachodniopomorskie
tel. (091) 424-08-75
fax. (091) 424-08-76
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Edukacja techniczno-informatyczna
Transport
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Edukacja techniczno-informatyczna
Transport
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
 • Przez internet
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ul.Żołnierska 53, 71-210
woj.zachodniopomorskie
tel. (091) 81 49 402, (091) 814-94-10
fax. (091) 814-94-40
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Ekonomia
Europeistyka
Informatyka
Socjologia
Zarządzanie
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Ekonomia
Europeistyka
Informatyka
Socjologia
Zarządzanie
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Ekonomia
Europeistyka
Informatyka
Socjologia
Zarządzanie

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Wyższa Szkoła Kosmetologii i Promocji Zdrowia ul.Waryńskiego 6, 71-310
woj.zachodniopomorskie
tel. 091-488-31-17
fax. (091) 488-31-17
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Kosmetologia
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Kosmetologia
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej ul.Mickiewicza 47, 70-385
woj.zachodniopomorskie
tel. 91 350 06 43
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Kosmetologia
Pedagogika
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Kosmetologia
Pedagogika
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe