Uczelnie, studia Tarnów

  • Kontakt
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie ul.Rynek 9, 33-100
woj.małopolskie
tel. (014) 688-00-13
fax. (014) 688-00-10
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

  • Kontakt
  • Stacjonarne
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ul.Mickiewicza 8, 33-100
woj.małopolskie
tel. 014 63 16 661
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Grafika
Wzornictwo