Uczelnie, studia Toruń

  • Kontakt
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika ul.Gagarina 11, 87-100
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Analityka medyczna
Archeologia
Architektura wnętrz
Astronomia
Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biotechnologia
Biotechnologia
Chemia
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Ekonomia
Etnologia
Farmacja
Filologia
Filologia angielska
Filologia polska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizjoterapia
Fizyka
Fizyka techniczna
Geografia
Grafika
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Inżynieria biomedyczna
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
Kosmetologia
Kulturoznawstwo
Medycyna (kier. lekarski)
Malarstwo
Matematyka
Nauki o rodzinie
Ochrona dóbr kultury
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Pielęgniarstwo
Politologia
Polityka społeczna
Położnictwo
Praca socjalna
Prawo
Ratownictwo medyczne
Rzeźba
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Teologia
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zdrowie publiczne
Filologia bałkańska
Filologia germańska
Japonistyka
Filologia klasyczna
Filologia romańska (francuski)
Filologia rosyjska
Filologia włoska
Kognitywistyka
Materiały Współczesnych Technologii
Informatyka stosowana
Matematyka i ekonomia
Matematyka i ekonomia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Religioznawstwo
Lingwistyka stosowana
Chemia Kosmetyczna
Studia miejskie
Polityka publiczna
Studia wschodnie
Krytyka artystyczna
Wojskoznawstwo
Audiofonologia
Elektroradiologia
Studia bałtyckie
Agrobiologia
Biologia sądowa
Chemia i technologia żywności
Technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem
Technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem
Komparatystyka literacko-kulturowa
Lingwistyka praktyczna i copywriting
Język obcy w biznesie
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
Medioznawstwo
Organizacja opieki nad osobą starszą
Organizacja opieki nad osobą starszą
Organizacja opieki nad osobą starszą
Optyka okularowa z elementami optometrii
Informatyka inżynierska
Komunikacja i psychologia w biznesie
Zarządzanie informacją i bibliologia
Geoinformacja środowiskowa
Nauczanie przyrody
Doradztwo podatkowe
Sztuka mediów i edukacja wizualna

  • Kontakt
  • Podyplomowe
Studium Podyplomowe Socjologia Bezpieczeństwa Wewnętrznego ul.Fosa Staromiejska 1a, p. 213, 87-100
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 622-76-40, 611-36-36
fax. (56) 622-47-65
Studia podyplomowe
system studiów
Socjologia Bezpieczeństwa Wewnętrznego
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet