Uczelnie, studia Zamość

  • Kontakt
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ul.Pereca 2, 22-400
woj.lubelskie
tel. 84 638 34 44
fax. (84) 638-35-00
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Bezpieczeństwo narodowe
Filologia angielska
Finanse i rachunkowość
Informatyka
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn
Pedagogika
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe