Uczelnie, studia Zielona Góra

  • Kontakt
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
Uniwersytet Zielonogórski ul.Licealna 9, 65-417
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
Studia podyplomowe
system studiów
Obrazowanie w malarstwie i rysumku
Ilustracja i komiks z elementami concept art
Logistyka
Modelowanie i symulacje procesów w logistyce i w produkcji
Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej - praktyczne aspekty
Zarządzanie ochroną informacji niejawnych
Analiza danych - metody, narzędzia i praktyka
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
Projektowanie konstrukcji i technologii wytwarzania elementów w środowisku CAD/CAM
Edukator ekologiczny
Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Uzależnienia behawioralne -diagnoza i pomoc psychologiczna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika (Edycja XIX
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności – VII edycja
Kwalifikacje pedagogiczne
Pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (XIII edycja)
Menadżer usług zdrowotnych w turystyce
Podyplomowe studia administracji publicznej
Żywienie człowieka i dietoterapia
Twórcze działania rozwojowe
Kadry i płace w prawie i praktyce
Małżeńskie procesy kanoniczne
Podatki i postępowanie podatkowe
Postępowanie administracyjne
Prawo samorządu terytorialnego
Podyplomowe studia prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego
Energetyka odnawialna
Enologia (winiarstwo)
Menadżer usług hotelarskich
Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
Menadżer w branży rolno-spożywczej
Podyplomowe studia gospodarki nieruchomościami
Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarujących
Transport i spedycja
Stosowanie eurokodów w budownictwie
Żywienie i dietetyka w sporcie
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Logopedia ogólna i kliniczna
Neurologopedia
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet