Studia WSZOP

Uczelnie, studia Zielona Góra

  • Kontakt
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
Uniwersytet Zielonogórski ul.Licealna 9, 65-417
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
Studia podyplomowe
system studiów
Ilustracja i komiks z elementami concept art
Menedżer sektora przemysłów kreatywnych
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
Audytor efektywności energetycznej
Budownictwo energooszczędne, audyting i ocena energetyczna budynków
Odnawialne źródła energii
Gospodarka nieruchomościami
Stosowanie eurokodów w budownictwie
Zarządzanie ochroną informacji niejawnych
Etyka
Wiedza o kulturze
Praktyczne aspekty pozyskiwania funduszy europejskich
Analiza danych - metody, narzędzia i praktyka
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym i usługowym
Projektowanie konstrukcji i technologii wytwarzania elementów w środowisku CAD/CAM
Edukator ekologiczny
Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika (Edycja XI
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności – III edycja
Logopedia i terapia pedagogiczna.
Kwalifikacje pedagogiczne
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (X edycja)
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna (IX edycja)
Pedagogika Marii Montessori i plan daltoński
Edukacja seksualna. Wychowanie do życia w rodzinie
Kryminiologia z elementami wiktymologii
Aktywizacja społeczna seniorów
Asystent rodziny.
Logopedia i język migowy.
Logopedia.
Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna – I edycja
Wczesne nauczanie języków obcych dla absolwentów studiów języków obcych
Kadry i płace w prawie i praktyce
Podatki i postępowanie podatkowe
Postępowanie administracyjne
Prawo europejskie dla praktyków
Studia podyplomowe prawa medycznego i bioetyki
Podyplomowe studia przekładu prawniczego
Prawne i administracyjne aspekty współpracy transgranicznej, transnarodowej, międzyregionalnej w UE
Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet