Uczelnie pedagogiczne

  • Kontakt
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ul.Szczęśliwicka 40, 02-353
woj.mazowieckie
tel. (22) 589-36-00
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Praca socjalna
Psychologia
Socjologia
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe