Uczelnie, studia Poznań

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Logistyki ul.E. Estkowskiego 6, 61-755
woj.wielkopolskie
tel. (061) 850-47-81
fax. (061) 850-47-89
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Ekonomia
Logistyka
Zarządzanie
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Ekonomia
Logistyka
Zarządzanie
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu ul.Św. Marcin 40, 61-807
woj.wielkopolskie
tel. (061) 851-69-71
fax. (061) 855-14-68
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Turystyka i rekreacja
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Turystyka i rekreacja
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii ul.Grabowa 22, 61-473
woj.wielkopolskie
tel. +48618327776
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Fizjoterapia
Fizjoterapia
Kosmetologia
Techniki dentystyczne
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Fizjoterapia
Fizjoterapia
Techniki dentystyczne
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Fizjoterapia w sporcie
Fizjoterapia w pediatrii
Terapia manualna tkanek miękkich
Masaż w odnowie biologicznej
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul.Wieniawskiego 1, 61-712
woj.wielkopolskie
tel. (061) 829-40-00
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Archeologia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Etnologia
Europeistyka
Europeistyka
Filologia
Filologia
Filologia angielska
Filologia polska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Geologia
Gospodarka przestrzenna
Historia
Historia sztuki
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Kulturoznawstwo
Malarstwo
Matematyka
Muzykologia
Ochrona dóbr kultury
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Politologia
Praca socjalna
Prawo
Psychologia
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Teologia
Turystyka i rekreacja
Wiedza o teatrze
Zarządzanie
Arabistyka
Filologia bałkańska
Bałtystyka
Filologia bułgarska
Filologia chorwacka
Etnolingwistyka
Filologia germańska
Hebraistyka
Filologia hiszpańska
Indologia
Japonistyka
Językoznawstwo
Filologia klasyczna
Filologia koreańska
Filologia niderlandzka
Filologia nowogrecka
Filologia romańska (francuski)
Filologia rosyjska
Filologia rumuńska
Filologia serbska
Sinologia
Filologia szwedzka
Filologia słowiańska
Turkologia
Ugrofinistyka
Filologia wietnamsko-tajska
Filologia włoska
Bioinformatyka
Filmoznawstwo
Komunikacja europejska
Akustyka
Biofizyka
Techniczne zastosowania internetu
Wschodoznawstwo
Kultura klasyczna
Kognitywistyka
Studia prawno-ekonomiczne
Studia podyplomowe
system studiów
Studia podyplomowe Biologii
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Specjalność: Chemia
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyrody
Studia Podyplomowe Chemii Kosmeceutycznej
Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Studia Podyplomowe Edytorstwa
Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego
Studia Podyplomowe Filologii Polskiej
Studia Podyplomowe Fizyki z Astronomią
Studia Podyplomowe Geologii
Studia Podyplomowe Zarządzanie Środowiskiem
Studia Podyplomowe Historii i Wiedzy o Społeczeństwie
Studia Podyplomowe Wiedza o Sztuce
Studia Podyplomowe Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym
Studia Podyplomowe Archiwistyki
Studia Podyplomowe Wiedzy o Rosji i Obszarze Postradzieckim
Studia Podyplomowe Bałkanistyczne
Studia Podyplomowe z Matematyki
Studia Podyplomowe z Informatyki i Technologii Informacyjnych
Studia Podyplomowe Sieci Komputerowe i Technologie Informatyczne
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie i Historii Najnowsze
Studia Podyplomowe Dziennikarstwa
Studia Podyplomowe Public Relations
Studia Podyplomowe Reklamy i Promocji
Studia Podyplomowe Rzeczników Prasowych
Studia Podyplomowe Programów Europejskich
Studia Podyplomowe Administracji Europejskiej
Studia Podyplomowe Zarządzania Funduszami i Projektami Unii Europejskiej
Studia Podyplomowe Organizacji Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej
Studia Podyplomowe Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii
Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu
Studia Podyplomowe Psychologiczne Doradztwo Zawodowe i Personalne
Studia Podyplomowe Wiedzy o Kulturze
Studia Podyplomowe Kształcenie Nauczycieli Języka Angielskiego
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Języka Rosyjskiego
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandyn.
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Francuskiego
Studia Podyplomowe Tłumaczenia Środowiskowego
Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych
Studia Podyplomowe Interlingwistyki
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Japońskiego
Studia Podyplomowe Tłumaczenia Audiowizualnego
Studia Podyplomowe Filologii Polskiej
Edukacja przedszkolna w reformowanym systemie oświatowym - w stronę dziecka
Podyplomowe Studia Pedagogiczne
Studia Podyplomowe Administracji
Studia Podyplomowe Prawa Pracy
Studia Podyplomowe Prawa Europejskiego
Studia Podyplomowe Obrotu Nieruchomościami
Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej
Zintegrowane Systemy Zarządzania Nowoczesnym Przedsiębiorstwem (klasy ERP II)
Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej w zakresie Logopedii
Studia Podyplomowe Seksuologii
Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej w zakresie Terapii Pedagogicznej
Studia Podyplomowe Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej
Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą
Studia Podyplomowe Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Studia Podyplomowe Wychowania Przedszkolnego
Studia Podyplomowe Nauczania Początkowego
Studia Podyplomowe - Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Studia Podyplomowe Gerontologii
Studia Podyplomowe Doradztwa Zawodowego i Personalnego
Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego
Studia Podyplomowe Akademia Trenera
Studia Podyplomowe Teologii
Studia Podyplomowe Rodziny
Studia Podyplomowe Pedagogiczne dla Teologów
Studia Podyplomowe Podstawowych Pojęć Chrześcijaństwa
Studia Podyplomowe Etyki
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Etyki
Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych
Studia Podyplomowe Językoznawstwa Negocjacyjnego
Studia podyplomowe edukacja przedszkolna i opieka nad małym dzieckiem
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości ul.Gajowa 6, 60-815
woj.wielkopolskie
tel. 61 864 10 40
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Zarządzanie
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Zarządzanie
Zarządzanie
Zarządzanie
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Rachunkowość
Rachunkowość i Finanse Jednostek Sektora Finansów Publicznych
Audyt i Kontrolwa Wewnętrzna w Gospodarce i Administracji
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet