Uniwersytety

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul.Rakowicka 27, 31-510
woj.małopolskie
tel. (012) 293-57-00
fax. (012) 293-50-10
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Ekonomia
Europeistyka
Finanse i rachunkowość
Gospodarka przestrzenna
Informatyka i ekonometria
Stosunki międzynarodowe
Towaroznawstwo
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul.Komandorska 118/120, 53-345
woj.dolnośląskie
tel. (071) 368-07-89
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Ekonomia
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Informatyka i ekonometria
Zarządzanie
Zarządzanie
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Informatyka w biznesie
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Rachunkowość i finanse studia dla kandydatów na głównego księgowego
Controlling wspomagany komputerowo
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
Finanse i Bankowość
Handel Zagraniczny
Międzynarodowe rozliczenia podatkowe
Podyplomowe Studium "Zarządzanie i Marketing"
Skuteczny menedżer nowoczesnej firmy
Studia podyplomowe Public Relations
Studia podyplomowe dla Kandydatów na Doradców Podatkowych
Ubezpieczenia i Prawo Medyczne w Zarządzaniu Ochroną Zdrowia
Zarządzanie apteką
Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia
Zarządzanie Marką i Komunikacja Marketingowa
Zarządzanie Wartością. Inwestycje. Rozwój. Giełda.
Analiza finansowa i zarządzanie wynikami
Audyt wewnętrzny i kontrola w przedsiębiorstwie
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym
Controlling i Rachunkowość Zarządcza
Doradztwo Podatkowe i Zarządzanie Podatkami
Inwestycje w odnawialne źródła energii (II edycja w Warszawie)
Inwestycje w odnawialne źródła energii (IV edycja we Wrocławiu)
Managing Business (EN)
Menedżer samorządu terytorialnego
Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzania Pracą
Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera
Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Pracą - V edycja (Świdnica)
Międzynarodowe standardy rachunkowości (KRFiK)
Project Management (edycja wieczorowa V)
Project Management (edycja zaoczna IV)
Rachunkowość (edycja XXIX)
Rachunkowość (Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli)
Rachunkowość finansowa i podatki (Opole)
Rachunkowość i Podatki
Rachunkowość Menedżerska
Rachunkowość Podatkowa
Zarządzanie Produkcją i Usługami
Zarządzanie Projektami Instrumentarium Menedżera Projektu
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul.Wieniawskiego 1, 61-712
woj.wielkopolskie
tel. (061) 829-40-00
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Archeologia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Etnologia
Europeistyka
Europeistyka
Filologia
Filologia
Filologia angielska
Filologia polska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Geologia
Gospodarka przestrzenna
Historia
Historia sztuki
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Kulturoznawstwo
Malarstwo
Matematyka
Muzykologia
Ochrona dóbr kultury
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Politologia
Praca socjalna
Prawo
Psychologia
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Teologia
Turystyka i rekreacja
Wiedza o teatrze
Zarządzanie
Arabistyka
Filologia bałkańska
Bałtystyka
Filologia bułgarska
Filologia chorwacka
Etnolingwistyka
Filologia germańska
Hebraistyka
Filologia hiszpańska
Indologia
Japonistyka
Językoznawstwo
Filologia klasyczna
Filologia koreańska
Filologia niderlandzka
Filologia nowogrecka
Filologia romańska (francuski)
Filologia rosyjska
Filologia rumuńska
Filologia serbska
Sinologia
Filologia szwedzka
Filologia słowiańska
Turkologia
Ugrofinistyka
Filologia wietnamsko-tajska
Filologia włoska
Bioinformatyka
Filmoznawstwo
Komunikacja europejska
Akustyka
Biofizyka
Techniczne zastosowania internetu
Wschodoznawstwo
Kultura klasyczna
Kognitywistyka
Studia prawno-ekonomiczne
Studia podyplomowe
system studiów
Studia podyplomowe Biologii
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Specjalność: Chemia
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyrody
Studia Podyplomowe Chemii Kosmeceutycznej
Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Studia Podyplomowe Edytorstwa
Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego
Studia Podyplomowe Filologii Polskiej
Studia Podyplomowe Fizyki z Astronomią
Studia Podyplomowe Geologii
Studia Podyplomowe Zarządzanie Środowiskiem
Studia Podyplomowe Historii i Wiedzy o Społeczeństwie
Studia Podyplomowe Wiedza o Sztuce
Studia Podyplomowe Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym
Studia Podyplomowe Archiwistyki
Studia Podyplomowe Wiedzy o Rosji i Obszarze Postradzieckim
Studia Podyplomowe Bałkanistyczne
Studia Podyplomowe z Matematyki
Studia Podyplomowe z Informatyki i Technologii Informacyjnych
Studia Podyplomowe Sieci Komputerowe i Technologie Informatyczne
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie i Historii Najnowsze
Studia Podyplomowe Dziennikarstwa
Studia Podyplomowe Public Relations
Studia Podyplomowe Reklamy i Promocji
Studia Podyplomowe Rzeczników Prasowych
Studia Podyplomowe Programów Europejskich
Studia Podyplomowe Administracji Europejskiej
Studia Podyplomowe Zarządzania Funduszami i Projektami Unii Europejskiej
Studia Podyplomowe Organizacji Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej
Studia Podyplomowe Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii
Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu
Studia Podyplomowe Psychologiczne Doradztwo Zawodowe i Personalne
Studia Podyplomowe Wiedzy o Kulturze
Studia Podyplomowe Kształcenie Nauczycieli Języka Angielskiego
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Języka Rosyjskiego
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandyn.
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Francuskiego
Studia Podyplomowe Tłumaczenia Środowiskowego
Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych
Studia Podyplomowe Interlingwistyki
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Japońskiego
Studia Podyplomowe Tłumaczenia Audiowizualnego
Studia Podyplomowe Filologii Polskiej
Edukacja przedszkolna w reformowanym systemie oświatowym - w stronę dziecka
Podyplomowe Studia Pedagogiczne
Studia Podyplomowe Administracji
Studia Podyplomowe Prawa Pracy
Studia Podyplomowe Prawa Europejskiego
Studia Podyplomowe Obrotu Nieruchomościami
Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej
Zintegrowane Systemy Zarządzania Nowoczesnym Przedsiębiorstwem (klasy ERP II)
Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej w zakresie Logopedii
Studia Podyplomowe Seksuologii
Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej w zakresie Terapii Pedagogicznej
Studia Podyplomowe Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej
Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą
Studia Podyplomowe Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Studia Podyplomowe Wychowania Przedszkolnego
Studia Podyplomowe Nauczania Początkowego
Studia Podyplomowe - Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Studia Podyplomowe Gerontologii
Studia Podyplomowe Doradztwa Zawodowego i Personalnego
Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego
Studia Podyplomowe Akademia Trenera
Studia Podyplomowe Teologii
Studia Podyplomowe Rodziny
Studia Podyplomowe Pedagogiczne dla Teologów
Studia Podyplomowe Podstawowych Pojęć Chrześcijaństwa
Studia Podyplomowe Etyki
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Etyki
Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych
Studia Podyplomowe Językoznawstwa Negocjacyjnego
Studia podyplomowe edukacja przedszkolna i opieka nad małym dzieckiem
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul.Konarskiego 2, 08-110
woj.mazowieckie
tel. +48 25 644 20 48
fax. (25) 644-20-45


 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie ul.Łabiszyńska 25, 03-204
woj.mazowieckie
tel. (22) 675-88 -65-66
fax. (22) 675-88-66
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Budownictwo
Ekonomia
Elektrotechnika
Geodezja i kartografia
Informatyka
Pedagogika
Ratownictwo medyczne
Turystyka i rekreacja
Zdrowie publiczne
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Akademia Pomorska w Słupsku ul.Arciszewskiego 22A, 76-200
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
Studia podyplomowe
system studiów
Archiwistyka
Bezpłatne Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Pedagogiczno-Metodyczne
Edukacja biblioteczna z technologią informacyjną
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja zdrowotna i zdrowie publiczne
Filologia polska dla nauczycieli (BEZPŁATNE)
Historia
Komunikacja językowa i dziennikarstwo
Kwalifikacyjne Metodyczno-Kulturoznawcze Nauczania Języka Kaszubskiego
Kwalifikacyjne podyplomowe studia przygotowujące do nauczania matematyki
Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do zawodu nauczyciela geografii i przyrody
Matematyka z elementami informatyki
Muzykoterapia z psychoprofilaktyką stresu
Muzykoterapia z psyNauczanie języka kaszubskiego w edukacji przedszkolnej i wchoprofilaktyką stresu
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Niekonwencjonalne formy edukacyjne w kształceniu polonistycznym
Organizacja i Zarządzanie Oświatą
Ped.resocjalizacyjna z opiekuńczo-wychowawczą
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
Podstawy przedsiębiorczości dla nauczycieli
Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego dla absolwentów polonistyki, historii i języków obc
Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego dla absolwentów polonistyki, historii i języków obc
Podyplomowe studia w zakresie przygotowania pedagogicznego
Realizacja projektów społecznych i komunikacja społeczna
Muzyka w edukacji wczesnej z elementami muzykoterapii
Studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania geografii i
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wiedza o kulturze
Wiedza o społeczeństwie
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna ul.Biskupia 24 B, 80-875
woj.pomorskie
tel. (58) 306 54 78
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Europeistyka
Kulturoznawstwo
Pedagogika
Zarządzanie
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Europeistyka
Kulturoznawstwo
Pedagogika
Zarządzanie
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji ul.Grodzieńska 21-29, 03-750
woj.mazowieckie
tel. (22) 619-90-11
fax. (22) 619-52-40

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ul.Kanonicza 25, 31-002
woj.małopolskie
tel. 12 370 86 16
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Nauki o rodzinie
Praca socjalna
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe