Uniwersytety

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Archeologia
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Europeistyka
Filologia angielska
Filologia polska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizjoterapia
Fizyka
Fizyka techniczna
Geografia
Gospodarka przestrzenna
Grafika
Historia
Informatyka
Jazz i muzyka estradowa
Kulturoznawstwo
Logistyka
Malarstwo
Matematyka
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Politologia
Praca socjalna
Prawo
Psychologia
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie
Filologia bałkańska
Filologia germańska
Iberystyka
Filologia romańska (francuski)
Filologia rosyjska
Filologia ukraińska
International Relations
Kognitywistyka
Lingwistyka stosowana
Analityka gospodarcza
Turystyka historyczna
Inżynieria nowoczesnych materiałów
Prawno-biznesowy
Prawno-biznesowy
Kreatywność społeczna
Zarządzanie w politykach publicznych
Architektura informacji
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
E-edytorstwo i techniki redakcyjne
Glottodydaktyka polonistyczna
Informacja w e-społeczeństwie
Logopedia z audiologią
Technologie cyfrowe w animacji kultury
Informatologia stosowana
Translacja konferencyjna
Geoinformatyka
Tourism Management (ang.)
Animacja kultury
Produkcja medialna
Studia wschodnioeuropejskie
Administracja publiczna
Agrochemia
Chemia techniczna
Public relations i doradztwo medialne
Matematyka w finansach
Społeczeństwo informacyjne
Prawno-menadżerski

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich ul.Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (52) 374-94-11
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki ul.Matejki 22/26, 90-237
woj.lódzkie
tel. (42) 635-50-51
fax. (42) 635-53-06
Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul.Wojska Polskiego 28, 60-637
woj.wielkopolskie
tel. (61) 8487011, (61) 8487522
fax. (61) 846-67-16
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Studia podyplomowe
system studiów
Studium Podyplomowe ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biotechnologia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Edukacja techniczno-informatyczna
Filologia angielska
Filologia polska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Historia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Kulturoznawstwo
Matematyka
Mechatronika
Ochrona środowiska
Pedagogika
Politologia
Praca socjalna
Psychologia
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Filologia germańska
Filologia rosyjska
Inżynieria materiałowa
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Rewitalizacja dróg wodnych
Humanistyka drugiej generacji
Regionalistyka europejska
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
Logopedia
Turystyka krajoznawcza i kulturowa
Filologia germańska (dla kandydatów ze znajomością j. niemieckiego)
Filologia germańska (dla kandydatów bez znajomości j. niemieckiego)
Historia - profil praktyczny
Historia - profil ogólnoakademicki
Filologia stosowana z językiem niemieckim
Filologia rosyjska (dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego)
Filologia rosyjska (dla kandydatów bez znajomości języka rosyjskiego)
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
Lingwistyka stosowana j.angielski z j.arabskim
Lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim
Lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim
Lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim bez znajomości j. niemieckiego
Lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim ze znajomością j. niemieckiego
Pedagogika wczesnoszkolna
Studia podyplomowe
system studiów
Public Relations
Edukacja dla Bezpieczeństwa
Wychowanie Fizyczne
Logopedia z Emisją Głosu
Psychologia Kliniczna
Pedagogika Przedszkolna
Profilaktyka i Socjoterapia
Przygotowanie Pedagogiczne
Wychowanie Muzyczne według Edwina E. Gordona
Matematyka
Nauczanie Techniki i Informatyki
Techniki Informatyczne w Edukacji
Administracja Elektroniczna
Administracja i Zarządzanie
Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
Filozofia i Etyka
Historia i Społeczeństwo
Studia podyplomowe dla Tłumaczy Języka Rosyjskiego
Prawo Pracy
Prawo Ubezpieczeń
Prawo Zamówień Publicznych
Zarządzanie Instytucjami Kultury
Zarządzanie Nieruchomościami
Bezpieczeństwo Lokalne i Regionalne
Psychologia Kliniczna Chorych Somatycznie
Historia
Kształcenie Nauczycieli Języka Angielskiego
Kształcenie Tłumaczy Języka Angielskiego
Polonistyka
Rozwój Regionalny i Zarządzanie Funduszami Europejskimi
Wiedza o Społeczeństwie
Public Relations w Edukacji
Współczesne Konflikty Zbrojne
Hydrometeorologia w zarządzaniu kryzysowym
Zarządzanie Informacją w Instytucjach Publicznych
Administracji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Książka Dawna
Prawa Dziecka
Historia i Społeczeństwo. Dziedzictwo epok
Kompetencje Polityczne
Kultura Języka i Komunikowanie Publiczne
Wiedza o kulturze
Zarządzanie i Komunikacja Menedżerska
Wspomagania Rozwoju Uczniów należących do Mniejszości Narodowych, Reemigrantów i Uchodźców
Wczesna Edukacja - I etap kształcenia
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ul.Waszyngtona 4/8, 42-217
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
 • Przez internet
Akademia Finansów i Biznesu Vistula ul.Stokłosy 3, 02-787
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Budownictwo
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Filologia angielska
Finanse i rachunkowość
Geodezja i kartografia
Informatyka
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie
Iberystyka
Sinologia
Turkologia
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Audyt i kontrola wewnętrzna
Kontrola wewnętrzna z elementami audytu w administracji publicznej i gospodarce
Studia dla tłumaczy przysięgłych z jezyka angielskiego
Metodyka nauczania języków obcych
Tłumaczenia specjalistyczne j.angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego,włoskiego
Pośrednictwo w obrocie nieruchomości
Wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami
Doradztwo na rynku nieruchomości
Polski i międzynarodowy handel sztuką
Studia dla tłumaczy przysięgłych z jezyka niemieckiego
Studia dla tłumaczy przysięgłych z jezyka rosyjskiego
Marketing usług finansowych
Polski język biznesu dla obcokrajowców
Metodyka nauczania języka polskiego, jako obcego
Przekład literacki: język angielski i język niemiecki
Budżetowanie zadaniowe
Zarządzanie BHP
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia na życie
Praca nad tekstem autorskim
Tłumaczenia akt dawnych
Doradca finansów osobistych EFG
Kontroler finansowy
Rachunkowość z uprawnieniami do prowadzenia biura rachunkowego
Zarządzanie komunikacja wewnętrzna i Intranetem
Psychologia w zarządzaniu i biznesie
Skuteczny lider zmian z certyfikatem Sixsigma i 7 nawyków Covega
Zarządzanie placówką oświatową
Praktyczne zarządzanie procesami biznesowymi
Dziennikarstwo lifestylowe
Socjologia mody czyli Biznes w dizajnie
Dietetyka i technologia gastronomiczna
Angielski w finansach i biznesie
Zarządzanie operacyjne i rozwój branży bankowej
Zarządzanie strategiczne w bankowości
Rachunkowość w ubezpieczeniach w reżimie
Testerzy oprogramowania
Marketingowe zarządzanie w sektorze publicznym
Manager transportu drogowego
Logistyka w transporcie drogowym
Dyplomowany Specjalista ds. Ubezpieczeń
Dyplomowany Broker Ubezpieczeniowy i Broker Reasekuracyjny
Doradztwo zawodowe
Menedżer Jakości
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
Studia przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Zarządzanie

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika ul.Gagarina 11, 87-100
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Analityka medyczna
Archeologia
Architektura wnętrz
Astronomia
Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biotechnologia
Biotechnologia
Chemia
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Ekonomia
Etnologia
Farmacja
Filologia
Filologia angielska
Filologia polska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizjoterapia
Fizyka
Fizyka techniczna
Geografia
Grafika
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Inżynieria biomedyczna
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
Kosmetologia
Kulturoznawstwo
Medycyna (kier. lekarski)
Malarstwo
Matematyka
Nauki o rodzinie
Ochrona dóbr kultury
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Pielęgniarstwo
Politologia
Polityka społeczna
Położnictwo
Praca socjalna
Prawo
Ratownictwo medyczne
Rzeźba
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Teologia
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zdrowie publiczne
Filologia bałkańska
Filologia germańska
Japonistyka
Filologia klasyczna
Filologia romańska (francuski)
Filologia rosyjska
Filologia włoska
Kognitywistyka
Materiały Współczesnych Technologii
Informatyka stosowana
Matematyka i ekonomia
Matematyka i ekonomia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Religioznawstwo
Lingwistyka stosowana
Chemia Kosmetyczna
Studia miejskie
Polityka publiczna
Studia wschodnie
Krytyka artystyczna
Wojskoznawstwo
Audiofonologia
Elektroradiologia
Studia bałtyckie
Agrobiologia
Biologia sądowa
Chemia i technologia żywności
Technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem
Technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem
Komparatystyka literacko-kulturowa
Lingwistyka praktyczna i copywriting
Język obcy w biznesie
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
Medioznawstwo
Organizacja opieki nad osobą starszą
Organizacja opieki nad osobą starszą
Organizacja opieki nad osobą starszą
Optyka okularowa z elementami optometrii
Informatyka inżynierska
Komunikacja i psychologia w biznesie
Zarządzanie informacją i bibliologia
Geoinformacja środowiskowa
Nauczanie przyrody
Doradztwo podatkowe
Sztuka mediów i edukacja wizualna

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu ul.Świętej Jadwigi 12, 50-266
woj.dolnośląskie
tel. (71) 718 81 11
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Prawo
Zarządzanie
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Prawo
Zarządzanie
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Podyplomowe
Studium Podyplomowe Socjologia Bezpieczeństwa Wewnętrznego ul.Fosa Staromiejska 1a, p. 213, 87-100
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 622-76-40, 611-36-36
fax. (56) 622-47-65
Studia podyplomowe
system studiów
Socjologia Bezpieczeństwa Wewnętrznego
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet